Imaginile frumoase în care ne prezentau britanicii şi americanii în 1964 (documentar)

image
(Foto: România Redescoperită)

„Relaxare şi distracţie
Astfel, veţi vedea imagini inedite cu Bucureştiul, staţiunile montane, Poiana Brasov, Sinaia, mânăstirile din Bucovina, staţiunile de pe litoral – în special Mamaia, care pare ruptă din filmele americane.
De asemenea, sunt înfăţişate opţiunile de relaxare şi de distracţie pe care le aveau turiştii, în anii ’60, la noi în ţară.
Liderul comunist al României acelor vremuri era Gheorghe Gheorghiu-Dej (Preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada  1961 – 1965; Dej a încetat din viaţă la 19 martie 1965, iar la 22 martie 1965, Nicolae Ceauşescu era ales prim-secretar al PMR).
Potrivit consemnărilor vremii, din 1960 începuse un proces de desovietizare a societăţii româneşti, fiind restabilite contactele culturale cu Occidentul. La începutul anilor ’60, pe piaţa românească au reapărut unele produse din statele occidentale, au fost achiziţionate filme, s-au organizat expoziţii, concerte, festivaluri la care erau prezente personalităţi atât din statele socialiste, cât şi din Occident.
În filmul documentar despre România anului 1964 sunt, de asemenea,  înfăţişate opţiunile de relaxare şi de distracţie pe care le aveau turiştii, în anii ’60, la noi în ţară. Imaginile vorbesc de la sine…”
(Sursa: Evz.ro)

Rumania (1964):

Imaginile frumoase în care ne prezentau britanicii şi americanii în 1964 (documentar)

image
(Foto: romania-redescoperita.ro)

„Relaxare şi distracţie
Astfel, veţi vedea imagini inedite cu Bucureştiul, staţiunile montane, Poiana Brasov, Sinaia, mânăstirile din Bucovina, staţiunile de pe litoral – în special Mamaia, care pare ruptă din filmele americane.
De asemenea, sunt înfăţişate opţiunile de relaxare şi de distracţie pe care le aveau turiştii, în anii ’60, la noi în ţară.
Liderul comunist al României acelor vremuri era Gheorghe Gheorghiu-Dej (Preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada  1961 – 1965; Dej a încetat din viaţă la 19 martie 1965, iar la 22 martie 1965, Nicolae Ceauşescu era ales prim-secretar al PMR).
Potrivit consemnărilor vremii, din 1960 începuse un proces de desovietizare a societăţii româneşti, fiind restabilite contactele culturale cu Occidentul. La începutul anilor ’60, pe piaţa românească au reapărut unele produse din statele occidentale, au fost achiziţionate filme, s-au organizat expoziţii, concerte, festivaluri la care erau prezente personalităţi atât din statele socialiste, cât şi din Occident.
În filmul documentar despre România anului 1964 sunt, de asemenea,  înfăţişate opţiunile de relaxare şi de distracţie pe care le aveau turiştii, în anii ’60, la noi în ţară. Imaginile vorbesc de la sine…”
(Sursa: Evz.ro)

Rumania (1964)

EXTRAS DIN JURAMÂNTUL IEZUITULUI

Proortodox's Blog

Iezuitii de profesie s-au obligat cu un juramânt, din care s-a publicat o parte în 1899. Aceasta suna în felul urmator:

„Din momentul acesta renunt si reneg supunerea mea datorata oricarui Monarh, Print sau Stat eretic, numit Protestant, sau liberalilor, sau ascultarea de legile, magistratii sau functionarii lor.

Declar în continuare ca doctrina Bisericilor Angliei si Scotiei, a Calvinistilor, hughenotilor si a celorlalti care se numesc Protestanti sau Liberali este de condamnat precum sunt de condamnat si aceia care nu vor sa se lepede de acestea.

În continuare ma angajez sa ajut, asist si sfatuiesc pe toti sau pe oricare din agentii Sfinteniei Sale, oriunde ma voi afla, în Elvetia, Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia, Anglia, Irlanda sau America, sau în orice alt stat sau teritoriu în care voi ajunge, facând tot ceea ce îmi sta în putinta pentru distrugerea doctrinelor eretice, Protestante sau Liberale si a tuturor pretinselor lor…

Vezi articolul original 758 de cuvinte mai mult

Previziune Stratfor: Rusia se va dizolva!

Pentru a avea o idee de ansamblu despre modalitatea în care America influentează evenimentele pe planetă; şi înainte de a observa locul Americii şi cum este ea descrisă în profetia biblică(Apoc. 13), redau o portiune dintr-un articol scris de George Damian ( sursa: adevarul.ro ,24 Feb 2015 )

„În previziunile strategice pentru anii 2015-2025, agenţia americană Stratfor lansează ideea că deşi confruntarea din Ucraina va rămâne elementul central al preocupărilor internaţionale, totuşi Federaţia Rusă nu va continua să existe în forma sa actuală întregul deceniu care ne aşteaptă. Dependenţa covârşitoare a economiei ruse faţă de exporturile energetice şi lipsa de predictibilitate a evoluţiei preţurilor va pune Moscova în imposibilitatea de a susţine relaţiile instituţionale în întregimea imensului teritoriu al Federaţiei Ruse de azi.[…]
CRIZA NUCLEARĂ
Dispariţia puterii centrale a Moscovei va ridica problema controlului asupra acestor rachete şi cum va putea fi garantat faptul că ele nu vor fi folosite. Analiştii Stratfor apreciază că Statele Unite vor fi singura putere capabilă să trateze această problemă, însă nu vor putea să garanteze că nu va fi lansată nici o rachetă cu încărcătură nucleară. ”Statele Unite vor fi obligate fie să inventeze o soluţie militară care este greu de imaginat în acest moment, să accepte ameninţarea unor astfel de lansări sau să încerce să creeze guvernări viabile din punct de vedere economic în regiunile în care se găsesc astfel de sisteme de armament”, mai arată analiştii Stratfor.”
(Mai multe detalii AICI)

Comentariul meu:

Sunt doar  previziuni, dar este şi realitate faptul că  America este acum o putere mondială prezentă pe tot globul . Mai mult, implementează Noua Ordine Mondială propusă oficial de Vatican ( vezi AICI ).
In acest context, multi cred că America este „fiara cu coarne de miel” în viziunea dată  Apostolului Ioan pe insula Patmos. Conform acestei interpretări „fiara dintâi”(sistemul politic papal) primeşte o „rana de sabie” ceea ce înseamnă că o putere civilă intervenit desfiintând-o (şi istoria ne spune că Berthier, generalul francez a intrat în Roma şi l-a luat captiv pe papă, iar un decret al lui Napoleon a dus la dizolvarea statului papal şi la înlocuirea lui cu un guvern secular, anul 1789).

In Apocalipsa 13 ne este semnalată prezenta a două fiare gigant protagonizând vremurile finale ale istoriei umane.

Apoi profetul Ioan vede „o altă fiară”[America să spunem] care „merge înaintea fiarei dintâi”[papalitatea] a cărei  „rană de sabie” îi este totuşi vindecată(anul 1929 Mussolini restabileşte statutul politic al Vaticanului). Se mai întelege prin lecturarea atentă a textului că America va onora papalitatea (cele două fiare devin prietene?).
image

 Roma reușește astfel,o mutare inteligentă..să determine și să pună o țară protestantă să-i facă treaba, pentru că ea  nu mai poate repeta “isprava” din Evul Mediu(când Roma a fost depistată de reformatori,ca fiind prima fiară din Apoc.13, căreia i s-a dat “să facă  război sfinților..și să-i biruiască”).
Astfel, dincolo  de intentiile ei creştine („coarne de miel”) , ne putem aștepta la posibilitatea ca America să  procedeze la fel ca „fiara dintâi” încălcând libertatea de conştiintă cu privire la închinare „şi vorbea ca un balaur”

Apocalipsa 13:11-12
„Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; și făcea ca pămîntul și locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.”

Notă: 
“Când Statele Unite va conduce lumea ,Biserica Catolică va conduce lumea” (Arhiepiscopul Quigley 1903 “The Chicago Tribune”)

Joe Biden Calls For A New World Order – Wake up People:

România inteligentă. Noua dezordine globală

de Iulian Fota
(articol publicat în Revista 22, 17.02.2015)

„…În primii ani de după sfârșitul Războiului Rece, cuvântul care caracteriza statutul relațiilor internaționale era „ordine“. În­tr-un discurs din 1991, președintele ame­rican George Bush anunța instalarea unei „noi ordini internaționale“, o ordine in­ternațională liberală, favorabilă păcii și drep­tului internațional. Noua ordine ac­cepta folosirea forței armate doar sub egi­da Consiliului de Securitate al ONU, pen­tru sancționarea unei agresiuni, precum în cazul invaziei Kuweitului de către Irak sau al unor cauze umanitare.[…] 

As­censiunea la putere a Syrizei în Grecia sau eventual a Podemos în Spania pot schimba peisajul politic în UE, pericolul fiind în egală măsură acela al ineficienței ad­mi­nistrative, al falimentului economic sau al diluării încrederii cetățenilor în soluțiile integrate, de tip Monnet. Din cauza unor erori de ordin economic și a lipsei de li­der­ship politic, nivelul de trai în partea veche a UE scade. Germanii, belgienii, olandezii sau italienii sunt foarte preocupați de vii­tor, căutând explicații. Din cauza slă­bi­ciunii oamenilor politici vest-europeni, în loc de a se identifica corect adevăratele ca­u­ze structurale, vinovații sunt mai de­grabă căutați printre mai săracii cetățeni ai Eu­ro­pei Centrale, fiind din ce în ce mai tare bla­mat procesul de extindere al UE către Est.

Rusia a aruncat în aer or­dinea europeană prin războiul din Geor­gia din 2008.

În al patrulea rând, sub presiunea pro­blemelor interne, SUA și-au diminuat con­siderabil rolul internațional, creând astfel un vacuum de putere care nu va fi umplut curând. Hotărând să conducă din linia a do­ua (leading from behind), având ca prin­cipal instrument „răbdarea stra­te­gi­că“ (strategic patience), SUA permit na­ționalismului și politicii de mare putere să renască. O dovadă elocventă am avut în ul­timele zile prin negocierile de la Minsk, când am putut vedea cum soarta unei țări poate fi decisă la masa verde, victima pu­tând chiar să-și spună părerea, fără ca aceasta însă să conteze. Revenirea în forță a politicii de mare putere duce inevitabil la diluarea forței organizațiilor in­ter­na­țio­nale, a eficienței lor. În cel mai bun caz, rezultatul unor negocieri între marile pu­teri ar putea să fie adus și la cunoștința aliaților. Dar, în cele mai multe dintre si­tuațiile delicate, marile decizii vor fi luate în formate închise, bilaterale, fără prea multe consultări cu aliații sau prietenii.

Rolul României

Ce poate face o țară ca România, o țară mică sau mijlocie, în condiții in­ter­na­țio­nale atât de diferite și de defavorabile? Câ­teva lucruri: să fim inteligenți, să ne con­solidăm instituțiile și să strângem rân­du­rile, atât între noi, ca popor, cât și cu aliații și prietenii noștri.

Pentru a fi inteligenți trebuie să recon­fir­măm justețea „căii europene“, corec­ti­tu­dinea aderării noastre la NATO și UE, lu­cru pe care politicienii noștri trebuie să-l spună apăsat propriului popor. În același timp, tot o dovadă de inteligență politică ar fi să pledăm cauza acestor organizații în fața acelor sceptici, fie ei din Franța, Ma­rea Britanie sau Olanda. Trebuie să avem curajul să le spunem clar că acestui continent numit Europa îi va fi mult mai greu fără NATO sau UE.

 

Va trebui să ne consolidăm acele instituții necesare traversării unor perioade de ma­re restriște, în special cele din zona sis­te­mului de securitate națională. Decizia de 2% pentru armată nu este suficientă, ea va trebui urmată de multe altele, tot atât de necesare, inclusiv de un buget mai mare pentru MAE. Sistemul de securitate națională al României este, încă, unul de pace, construit pentru pace. Va trebui transformat într-un sistem de război, care să poată traversa țara printr-o astfel de situație limită, dacă ea se va ivi. Nu mai avem dreptul să repetăm falimentul na­țional din 1940.

 Și, nu în ultimul rând, trebuie evitat ris­cul la care ne expunem astăzi ca poporul român să se transforme doar într-o populație. Discrepanțele sociale mult prea mari, polarizarea politică prea accentuată, radicalizarea disputelor, comportamentul liderilor, lipsit de responsabilitate, ne­ga­ti­vismul mass-media, lăcomia pot vul­ne­rabiliza România mai mult decât ar reuși orice dușman extern. Drama vecinilor noștri ucraineni ne dă nouă șansa de a învăța din greșelile altora. Asta fiind tot o formă de inteligență.”
… citeşte articolul complet (aici).

http://www.revista22.ro/romania-inteligenta–noua-dezordine-globala-53292.html#.VOWRaApLNcU.facebook

Alex Campos şi Vaticanul. Lumina tinută sub obroc.

         Cunoscutul artist şi lider de  închinare evanghelic pe nume  Alex Campos a fost recent la Vatican unde a sustinut un concert împreună cu un alt artist catolic, anuntă AcontecerCristiano.Net. Cu acest prilej, Alex Campos l-a salutat şi pe papa Francisc în timp ce era împreună cu grupul de cântăreti catolici care interpretau un cântec de bun venit atunci când suveranul pontif şi-a făcut intrarea în auditoriul Pablo VI …(vezi AICI).

După mai multe polemici, datorate  prezentei lui  în inima catolicismului, Alex Campos a declarat că prima dată s-a gândit să nu onoreze invitatia pentru a nu cauza controverse şi necazuri dar, mai apoi, consultându-se cu prieteni cu alti lideri şi cu păstorul său, aceştia i-ar fi răspuns cu o întrebare: „ce ar fi făcut Isus ?”,  ar fi spus „da”.

O apropiere a liderilor de închinare sud-americani de Vatican.

image
(Alex Campos şi Jesus Adriano Romero; foto: AcontecerCristiano.Net)

Un alt artist evanghelic , Jesus Adriano Romero şi-a exprimat şi el sprijinul moral şi spiritual pentru Alex Campos felicitându-l că nu a ales calea cea uşoară, de a tine lumina sub obroc… (vezi AICI).

(In trecut, Jesus Adriano Romero şi-a prezentat în unele interviuri ideile şi intentia de a introduce o atmosferă bizantină cu imnuri gregoriene şi lumânări  ca decor, în concertele sale de laudă şi închinare.)

Comentariul meu:
          Evident, Mântuitorul a intrat şi în casele fariseilor, răspunzând invitatiilor primite, dar în acelaşi timp le-a spus şi adevărul în fată când a fost nevoie; în timp ce toti aceşti lideri evanghelici vorbesc doar elogiativ pe tot acest subiect al relatiei lor cu papii evitând astfel să fie mesageri ai Adevărului într-o lume coruptă. Poate că se tem că un mesaj mai direct l-ar supăra pe liderul catolic, deşi nu ar trebui, pentru că media îl prezintă drept un papă umil şi smerit şi care „strânge Cuvântul la piept”(Luis Palau). Ori  media nu are dreptate, ori evanghelicii sunt prea grijulii în a nu încalca regulile unui  dialog ecumenic impus strategic de Vatican. Insă genul acesta de dialog ecumenic  are  rolul nu de a promova, ci de a dilua  Adevărul şi de a tine  lumina sub obroc ( Adevărul tinut „la respect” pentru a nu deranja pe papi).

Unii lideri evanghelici sud-americani mai importanti au avut ocazia să îl cunoască încă mai dinainte pe actualul lider de la Vatican(vezi şi declaratia lui Luis Palau). Jorge Bergoglio se întâlnea cu ei încă de prin 2006 la acele întruniri ecumenice, întesate cu iezuiti, gen Luna Park. Au existat multe discutii şi opozitii, mai ales când Marcos Witt a declarat: „eu vreau să investighez acest drum nou ”
Practic, întrunirile de atunci se repetă acum la Vatican(şi vor continua cum şi unde ?). Astfel, o parte a lumii evanghelice carismatice fuzionează cu lumea catolică în megatotul pentru Unitatea Mondială în care papii sunt mereu lăudati, propuşi să protagonizeze lideratul peste toate religiile lumii; o lume aflată în derivă şi căreia i se pregătesc treziri spirituale „carismatice”, de „reînoire spirituală” în acest context dramatic al schimbărilor sociale globale. Lumea protestantă aflată în neveghere şi declin spiritual, se întoarce pas cu pas cu pas înapoi la Roma onorând papalitatea. Muzica îşi va avea rolul ei important în acest context al vremurilor de pe urmă în care putem vedea cum lupta se dă din ce în ce mai mult pe câmpul mintii, scopul final al acestei bătălii fiind închinarea.

„…Şi tot pămîntul se mira după fiară.”
(Ap. 13:3)

O „arhitectură” pregătită cu decenii în urmă…

O „arhitectură” pregătită cu decenii în urmă…

Într-o alocuțiune rostită de Bukovsky la Bruxelles, acesta a dezvăluit că, în ianuarie 1989, o delegație a Comisiei Trilaterale, formată din ex-premierul japonez Yasuhiro Nakasone, ex-președintele francez Valéry Giscard d’Estaing, bancherul american David Rockefeller și fostul secretar de stal al SUA, Henry Kissinger, s-a întâlnit cu Mihail Gorbaciov pentru a-l convinge că URSS trebuie să se integreze în marile instituții financiare ale lumii, GATT, FMI și Banca Mondială.
Potrivit lui Bukovsky, la un moment dat Giscard d’Estaing a luat cuvântul și i-a spus lui Gorbaciov: „Domnule președinte, nu pot să vă spun exact când se va întâmpla – probabil într-un interval de 15 ani – dar Europa va fi un stat federal și trebuie să vă pregătiți pentru aceasta.” Bukovsky nu și-a putut reține uimirea față de capacitățile profetice ale lui d’Estaing: „Asta se întâmpla în ianuarie 1989, într-o vreme în care tratatul de la Mastricht din 1992 nici măcar nu fusese schițat. Cum de știa Giscard d’Estaing ce se va întâmpla în următorii 15 ani?”… Și, surpriză-surpriză, acesta a devenit autorul constituției europene în 2002-2003…

http://www.argumentpress.ro/un-om-informat-valoreaza-cat-doi-si-este-mai-greu-de-manipulat/