Pokémon Go  perceput ca o religie ce implică ritualuri păgâne și spiritism! 

„The  Guardian”  Tuesday  12 July  2016,  „If Pokémon Go feels like a religion, that’s because it kind of is” 

Titlu: ” Dacă Pokemon Go se percepe ca fiind o religie,  e din cauză că este ca o religie”.   

   „… Pokémon datorează mult din conceptul lui,  creatorului lui Satoshi… dar și mitologia și istoria animistă religioasă a Japoniei,  furnizează de asemenea   o inspirație bogată.  Shintoismul,  cea mai veche religie din Japonia,  învață că lumea este populată de mii de kami sau zei.  Când aduci jertfe de mâncare și tămâie,  kami-  zeii,  acordă noroc în afaceri,  studii și sănătate,  dar,  când nu sunt respectați,  zeii pot deveni răzbunători.  În multe cazuri   paralele sunt clare:  water/ground Pokémon poartă o asemănare puternică lui namazu,  un pește pisică… Grass/dark Pokemon este în mod clar un goblin… Împreună cu monștrii cei mai siniștri ,  kami populează copaci,  râuri,  stânci și alte fenomene naturale,  inclusiv tunete și fulgere.  În mod similar,  Pokémon,  trăiește,  de asemenea,  în copaci,  râuri,  stânci și în cer. În Pokémon Go,  când jertfești mâncare și tămâie, Pokémon devine aliatul tău… ”

Comentariu:

   Învățăturile jocului Pokémon Go sunt ritualuri păgâne,  este păgânism și întreaga lume este implicată în Pokémon Go. Unde spun ei că trebuie să mergi ca să-l găsești pe Pokémon? În natură. Este spiritism. Este păgânism(panteism).   Mai poți spune acum că e doar un joc? Satana joacă jocul vieții pentru fiecare suflet.(pastor Andrew Henriques)    

Mesajul Bisericii Filadelfia, când papa vizitează Philadelphia!(sept. 2015)

by Pastor Andrew Enrique

   Biblia  spune în Apocalipsa cap. 3, că mesajul pentru Filadelfia este aplicabil şi valid pentru poporul lui Dumnezeu la sfârşitul timpului !… şi
trebuie proclamat unei lumi şi unei Biserici muribunde!…
   Nu este coincidenţă  că acest mesaj a fost trimis Bisericii Filadelfia şi poporului lui Dumnezeu din ultimile zile! Papa Francisc este gata să vină în Statele Unite şi, la fel, va vizita cu siguranţă oraşul Philadelphia, în 26-27 sept. 2015, şi dacă trăim în timpul care papa Francisco va veni la oraşul literal Philadelphia  în Statele Unite, în aceste ultime zile ale istoriei terenale, care este mesajul care Dumnezeu îl trimite îngerilor Săi, mesagerilor Săi, pentru ca ei să îl primească şi să îl proclame în aceste ultimile zile?! Este exact mesajul Bisericii de Filadelfia de Apocalipsa 13, şi când papa va ajunge în Filadelphia în 26-27 sept. 2015, el va prezida o misă publică, va oferi deasemenea euharistia, şi la fel, el vine pentru a implementa AGENDA lui politică înşelătoare! Acest mesaj trebuie primit şi proclamat… cu atenţie. Eu m-am rugat şi am meditat realmente, cerând: ” Doamne care este mesajul pe care lumea îl necesită acum, când papa Francisc se pregăteşte să vină în oraşul Filadelphia…” Şi a fost ca o străfulgerare care m-a luminat, şi m-a înfiorat cân Dumnezeu mi-a spus că mesajul de Filadelfia trebuie primit de poporul său şi proclamat ACUM !

  Ne oprim aici! Cum se descrie Hristos pe El Insuşi Bisericii din Filadelfia?!

Ca Unul care este Sfânt şi care este Adevărat! (11:30sec.)

image

Intrebare !
Este acest mesaj aplicabil poporului Domnului în aceste ultime zile ?

El se descrie: SFÂNT şi  ADEVĂRAT !

   Să notăm falsificarea promovată de  papalitate, de către papi,  specifică astăzi pentru papa Francisc, care a luat pentru el titlul de Dumnezeu, şi se numeşte el singur „sfânt” ! Şi primii miniştri, preşedinţii, prinţii , cancelarii , lideri din diferite religii şi Biserici.. toţi trebuie să exclame şi să îl numească pe papa de la Roma „Sanctitatea sa”, inclusiv Obama, preşedintele Statelor Unite îl numeşte pe episcopul Romei, papa Francisc, „Sanctitatea sa” . Este atât de trist acest lucru!
Când au avut o reuniune la NBC news cu papa Francisc… fiecare persoană ce a luat cuvântul s-au adresat papei cu „Sanctitatea sa” sau „Sfântul Părinte”. Asta e blasfemie! Doar Hristos este Sfânt! Doar Hristos este Adevărul! Aşa cum papa şi-a luat pentru el acest nume, care este „sfânt” , acest mesaj al Filadelfiei este îndreptat către o lume care piere şi unei Biserici muribunde… Numindu-se el (papa) singur „sfânt”, e blasfemie!
Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să ia acest mesaj şi să îl proclame unei lumi care piere înainte de sfârşitul timpului de probă!
Psalmul 111 vs. 9, spune, vorbind despre Isus:
„A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.”
Sfânt şi înfricoşat este numele lui Hristos. Atunci care Nume este
Sfânt ?  Cărui Nume trebuie să i se acorde reverenţă? Numelui Isus Hristos !  Dumnezeul care a creeat totul! Nu numele papei de la Roma…
Acest  mesaj este pentru lume! Este pentru Biserica Filadelfiei acum când papa vine în Filadelphia în Statele Unite!

(Ioan 10: 33) ‘ Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.”

In cap. 3 al Apocalipsei, Isus Hristos Ni se descrie ca unul care este Sfânt şi Adevărat! Şi când compari Scriptura cu Scriptura,vei găsi, comparând text cu text în Biblie, relaţionate cu aceste cuvinte, unul care este Sfânt şi Adevărat, vei descoperi că aceste cuvinte, sunt relaţionate cu judecata investigatoare!
(Rev. 6 v.10)
‘ Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” ‘

  In timp ce papa Francisc este pregătit să vină în Filadelphia şi distrage atenţia lumii, de la adevărata problemă a marii lupte, pentru a înşela oamenii, şi pentru a conduce naţiunile la o falsă închinare, Dumnezeu ne spune că El este Sfânt şi Adevărat şi că aceasta este relaţionată cu Judecata! Şi acesta este mesajul nostru, care trebuie să îl primim şi să îl proclamăm acum când papa ajunge la Filadelphia! Mesajul Bisericii Filadelfia. Trăim în vremea judecăţii, în lucrarea de judecată. Iar asta ne spune că Biserica de Filadelfia care a fost o Biserică reală, literală în primul secol, această Biserică a avut o perioadă de timp, şi în această perioadă de timp, a început judecata, antitipica judecată investigatoare pentru ea!

Sursa: https://youtu.be/z4jxQmszwi4