Sabat lunar? 

RĂSPUNSURI BIBLICE

     de Victor Gill

Intrebare:

 „De ce Dumnezeu a menționat ‘de la o lună nouă la alta…’ (Isaia 66: 22,23), dacă luna nu este importantă în a determina ziua Sabatului?”

text biblic

   'Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea', zice Domnul, 'așa vor dăinui și sămânţa voastră și numele vostru.&nbsp;</i>În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea', zice Domnul.

(Isaia 66:22-23)

„Când vorbim de Sabat… trebuie să înțelegeți prieteni, că Sabatul a fost stabilit chiar de Dumnezeu Insuşi, la începutul Creațiunii!
Sabatul are de a face cu ciclul semanal![1:40 sec.] Acum avem ciclul anual, ciclul lunar şi ştim că ciclul anual este determinat de rotația pământului în jurul soarelui. Ştim că ciclul lunar are de a face cu luna, de la o lună nouă la alta. Şi ştim că soarele luna şi stelele, au fost creeate în ziua a patra a Creației, nu în a şaptea.

Aşa că Sabatul este un memorial al Creațiunii…

Sabatul are de a face cu ciclul semanal, şi acest ciclu semanal a fost stabilit şi făcut la Creațiune şi a fost determinat , ca fiecare a şaptea zi să fie un Sabat! 

La început, zilele nu aveau nume. Era Sabatul zilei a şaptea. Sunt doar două zile la care Biblia se referă specific. Una este a şasea zi, pe care Biblia o numeşte „ziua dinaintea Sabatului” sau „ziua pregătirii”… După aceea, următoarea zi este Sabatul zilei a şaptea.  După aceea sunt prima zi după Sabat, a două zi după Sabat, a treia zi după Sabat, a patra zi după Sabat… poți spune „înainte” sau „după”, pentru că Domnul a creeat Pământul în şase zile, şi sunt o zi, două zile,  trei zile, patru zile, cinci zile, şase zile şi a şaptea zi, Sabatul. [min.4:00 sec.]

Fiecare a şaptea zi este Sabatul! Asta nu are nimic de a face cu luna! Aceasta este o învățătură şi o supoziție greşită, care este foarte departe de Scriptură.

Există această idee că s-ar fi pierdut ciclul săptămânal, şi cu catolicii care ar fi schimbat ciclul săptămânal, iar acum, pentru a determina adevăratul ciclu săptămânal… ar trebui să decidem ziua  Sabatului: după lună. Vreau să sugerez că intervalul de timp între o primăvară şi alta este când soarele traversează linia… In realitate, 365 de zile, 5 ore, 48 de minute, 46 de secunde. Aceasta este durata unui an şi are de a face cu rotația Pământului în jurul soarelui. Aşa că sunt 365.242199 zile într-un an. Din contra, durata unei luni lunare, adică timpul dintre o lună nouă şi alta, este de 29 de zile, 12 ore, 44 de minute, şi 2,8 secunde. Asta înseamnă 29. 530 588 zile într-o lună lunară.

Nu există o modalitate de a despărți acestea de o formă egală, pentru 7. Aşa că ciclul săptămânal rămâne valabil prin el însuşi! Nu are nimic de-a face cu luna!

Această idee, că luna ne arată în ce zi este Sabatul este o înşelătorie din adâncul abisului. Dacă Satana ar  putea distruge Sabatul zilei a şaptea, prin învățarea unui sabat lunar, atunci el a reuşit să distrugă toată teologia Biblică asupra sabatului fals despre care ştim că este semnul fiarei. Şi va conduce o mulțime de persoane la pierzare prin acceptarea sabatului fals, greşind în a înțelege importanța ascultării de adevăratul Sabat, pentru că falsul sabat va fi proba pentru poporul lui Dumnezeu, prieteni.

Dacă Satana va face pe oameni să adore un sabat lunar,… vreau să spun că dacă urmezi sabatul lunar, anumite săptămâni vor avea şase zile, altele vor avea opt zile, nu vei mai ține niciodată Sabatul zilei a şaptea. Ocazional va coincide cu această zi, dar Satana va fi reuşit să te conducă într-o capcană care te va distruge în cele din urmă.

Aşa că fii atent, Sabatul zilei a şaptea are de a face cu Creația, priveşte înapoi la Creație!

Toate aceste sărbători şi sabate lunare, erau doar umbra lucrurilor care veneau, şi la fel sabatele anuale, nu erau Sabatele săptămânale! Aşa că te rog, nu te duce pe această direcție, ca ca să nu cazi în această capcană!”

   [traducere redactare text misucroitor-blog; după o producție Amazing Discoveries… HispaTraduccion]