ULTIMA BĂTĂLIE 

SE IMPLINESTE SUB OCHII NOSTRI
,,Satana îşi exercită puterea Sa în accidente şi calamităţi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraţii, în furtuni grozave şi uragane pustiitoare, inundaţii, cicloane, valuri uriaşe şi în cutremure, în toate locurile şi în mii de forme. El distruge recolta gata de recoltat şi, ca urmare, vine foametea şi suferinţa. El face ca aerul să fie poluat de moarte şi mii de oameni pier din cauza poluării. Aceste calamităţi vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai dezastruoase. Distrugerea va veni atât asupra oamenilor cât şi a animalelor. «ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; pământul a fost spurcat de locuitorii lui, ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic!» Isaia 24, 4.5. {GA 82.3}

şi atunci amăgitorul cel mare va convinge pe oameni că aceia care slujesc lui Dumnezeu provoacă toate aceste rele. Clasa de oameni care a provocat dizgraţia cerului va pune toate necazurile lor asupra acelora a căror ascultare de Legea lui Dumnezeu este o mustrare continuă pentru cei ce o calcă. Se va spune că oamenii insultă pe Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical; că acest păcat a adus calamităţile care nu vor înceta până nu se va impune cu stricteţe păzirea duminicii; şi că aceia care susţin cerinţele poruncii a patra, distrugând respectul pentru duminică, sunt tulburătorii poporului, împiedicând revenirea lor în graţia divină şi în prosperitate materială. în felul acesta, acuzaţia ridicată în vechime împotriva slujitorului lui Dumnezeu, se va repeta pe motive la fel de bine stabilite: «Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: — Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel? — Ilie a răspuns: — Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu, şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali.» 1 Împăraţi 18, 17.18. Când mânia oamenilor va fi provocată prin acuzaţii neadevărate, ei vor lua faţă de trimişii lui Dumnezeu o atitudine foarte asemănătoare cu aceea pe care Israelul apostaziat a luat-o faţă de Ilie.” — (The Great Controversy, 589-590). {GA 83.1}

„Demnitarii bisericii şi ai statului se vor uni pentru a corupe, a convinge, a constrânge toate clasele de oameni să cinstească duminica. Lipsa autorităţii divine va fi înlocuită cu decretele prigonitoare. Corupţia politică distruge iubirea de dreptate şi respectul pentru adevăr; chiar şi în America cea liberă, conducătorii şi legiuitorii, pentru a-şi asigura favoarea publică, se vor supune cererii populare de a da o lege care să impună păzirea duminicii. Libertatea de conştiinţă, care a costat o jertfă atât de mare, nu va mai fi respectată. În lupta care se apropie cu paşi repezi, vom vedea exemplificate cuvintele profetului: «şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.»Apocalipsa 12, 17.” — (The Great Controversy, 592). {GA 83.3}