Mesajul Bisericii Filadelfia, când papa vizitează Philadelphia!(sept. 2015)

by Pastor Andrew Enrique

   Biblia  spune în Apocalipsa cap. 3, că mesajul pentru Filadelfia este aplicabil şi valid pentru poporul lui Dumnezeu la sfârşitul timpului !… şi
trebuie proclamat unei lumi şi unei Biserici muribunde!…
   Nu este coincidenţă  că acest mesaj a fost trimis Bisericii Filadelfia şi poporului lui Dumnezeu din ultimile zile! Papa Francisc este gata să vină în Statele Unite şi, la fel, va vizita cu siguranţă oraşul Philadelphia, în 26-27 sept. 2015, şi dacă trăim în timpul care papa Francisco va veni la oraşul literal Philadelphia  în Statele Unite, în aceste ultime zile ale istoriei terenale, care este mesajul care Dumnezeu îl trimite îngerilor Săi, mesagerilor Săi, pentru ca ei să îl primească şi să îl proclame în aceste ultimile zile?! Este exact mesajul Bisericii de Filadelfia de Apocalipsa 13, şi când papa va ajunge în Filadelphia în 26-27 sept. 2015, el va prezida o misă publică, va oferi deasemenea euharistia, şi la fel, el vine pentru a implementa AGENDA lui politică înşelătoare! Acest mesaj trebuie primit şi proclamat… cu atenţie. Eu m-am rugat şi am meditat realmente, cerând: ” Doamne care este mesajul pe care lumea îl necesită acum, când papa Francisc se pregăteşte să vină în oraşul Filadelphia…” Şi a fost ca o străfulgerare care m-a luminat, şi m-a înfiorat cân Dumnezeu mi-a spus că mesajul de Filadelfia trebuie primit de poporul său şi proclamat ACUM !

  Ne oprim aici! Cum se descrie Hristos pe El Insuşi Bisericii din Filadelfia?!

Ca Unul care este Sfânt şi care este Adevărat! (11:30sec.)

image

Intrebare !
Este acest mesaj aplicabil poporului Domnului în aceste ultime zile ?

El se descrie: SFÂNT şi  ADEVĂRAT !

   Să notăm falsificarea promovată de  papalitate, de către papi,  specifică astăzi pentru papa Francisc, care a luat pentru el titlul de Dumnezeu, şi se numeşte el singur „sfânt” ! Şi primii miniştri, preşedinţii, prinţii , cancelarii , lideri din diferite religii şi Biserici.. toţi trebuie să exclame şi să îl numească pe papa de la Roma „Sanctitatea sa”, inclusiv Obama, preşedintele Statelor Unite îl numeşte pe episcopul Romei, papa Francisc, „Sanctitatea sa” . Este atât de trist acest lucru!
Când au avut o reuniune la NBC news cu papa Francisc… fiecare persoană ce a luat cuvântul s-au adresat papei cu „Sanctitatea sa” sau „Sfântul Părinte”. Asta e blasfemie! Doar Hristos este Sfânt! Doar Hristos este Adevărul! Aşa cum papa şi-a luat pentru el acest nume, care este „sfânt” , acest mesaj al Filadelfiei este îndreptat către o lume care piere şi unei Biserici muribunde… Numindu-se el (papa) singur „sfânt”, e blasfemie!
Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să ia acest mesaj şi să îl proclame unei lumi care piere înainte de sfârşitul timpului de probă!
Psalmul 111 vs. 9, spune, vorbind despre Isus:
„A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.”
Sfânt şi înfricoşat este numele lui Hristos. Atunci care Nume este
Sfânt ?  Cărui Nume trebuie să i se acorde reverenţă? Numelui Isus Hristos !  Dumnezeul care a creeat totul! Nu numele papei de la Roma…
Acest  mesaj este pentru lume! Este pentru Biserica Filadelfiei acum când papa vine în Filadelphia în Statele Unite!

(Ioan 10: 33) ‘ Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.”

In cap. 3 al Apocalipsei, Isus Hristos Ni se descrie ca unul care este Sfânt şi Adevărat! Şi când compari Scriptura cu Scriptura,vei găsi, comparând text cu text în Biblie, relaţionate cu aceste cuvinte, unul care este Sfânt şi Adevărat, vei descoperi că aceste cuvinte, sunt relaţionate cu judecata investigatoare!
(Rev. 6 v.10)
‘ Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” ‘

  In timp ce papa Francisc este pregătit să vină în Filadelphia şi distrage atenţia lumii, de la adevărata problemă a marii lupte, pentru a înşela oamenii, şi pentru a conduce naţiunile la o falsă închinare, Dumnezeu ne spune că El este Sfânt şi Adevărat şi că aceasta este relaţionată cu Judecata! Şi acesta este mesajul nostru, care trebuie să îl primim şi să îl proclamăm acum când papa ajunge la Filadelphia! Mesajul Bisericii Filadelfia. Trăim în vremea judecăţii, în lucrarea de judecată. Iar asta ne spune că Biserica de Filadelfia care a fost o Biserică reală, literală în primul secol, această Biserică a avut o perioadă de timp, şi în această perioadă de timp, a început judecata, antitipica judecată investigatoare pentru ea!

Sursa: https://youtu.be/z4jxQmszwi4

Alex Campos şi Vaticanul. Lumina tinută sub obroc.

         Cunoscutul artist şi lider de  închinare evanghelic pe nume  Alex Campos a fost recent la Vatican unde a sustinut un concert împreună cu un alt artist catolic, anuntă AcontecerCristiano.Net. Cu acest prilej, Alex Campos l-a salutat şi pe papa Francisc în timp ce era împreună cu grupul de cântăreti catolici care interpretau un cântec de bun venit atunci când suveranul pontif şi-a făcut intrarea în auditoriul Pablo VI …(vezi AICI).

După mai multe polemici, datorate  prezentei lui  în inima catolicismului, Alex Campos a declarat că prima dată s-a gândit să nu onoreze invitatia pentru a nu cauza controverse şi necazuri dar, mai apoi, consultându-se cu prieteni cu alti lideri şi cu păstorul său, aceştia i-ar fi răspuns cu o întrebare: „ce ar fi făcut Isus ?”,  ar fi spus „da”.

O apropiere a liderilor de închinare sud-americani de Vatican.

image
(Alex Campos şi Jesus Adriano Romero; foto: AcontecerCristiano.Net)

Un alt artist evanghelic , Jesus Adriano Romero şi-a exprimat şi el sprijinul moral şi spiritual pentru Alex Campos felicitându-l că nu a ales calea cea uşoară, de a tine lumina sub obroc… (vezi AICI).

(In trecut, Jesus Adriano Romero şi-a prezentat în unele interviuri ideile şi intentia de a introduce o atmosferă bizantină cu imnuri gregoriene şi lumânări  ca decor, în concertele sale de laudă şi închinare.)

Comentariul meu:
          Evident, Mântuitorul a intrat şi în casele fariseilor, răspunzând invitatiilor primite, dar în acelaşi timp le-a spus şi adevărul în fată când a fost nevoie; în timp ce toti aceşti lideri evanghelici vorbesc doar elogiativ pe tot acest subiect al relatiei lor cu papii evitând astfel să fie mesageri ai Adevărului într-o lume coruptă. Poate că se tem că un mesaj mai direct l-ar supăra pe liderul catolic, deşi nu ar trebui, pentru că media îl prezintă drept un papă umil şi smerit şi care „strânge Cuvântul la piept”(Luis Palau). Ori  media nu are dreptate, ori evanghelicii sunt prea grijulii în a nu încalca regulile unui  dialog ecumenic impus strategic de Vatican. Insă genul acesta de dialog ecumenic  are  rolul nu de a promova, ci de a dilua  Adevărul şi de a tine  lumina sub obroc ( Adevărul tinut „la respect” pentru a nu deranja pe papi).

Unii lideri evanghelici sud-americani mai importanti au avut ocazia să îl cunoască încă mai dinainte pe actualul lider de la Vatican(vezi şi declaratia lui Luis Palau). Jorge Bergoglio se întâlnea cu ei încă de prin 2006 la acele întruniri ecumenice, întesate cu iezuiti, gen Luna Park. Au existat multe discutii şi opozitii, mai ales când Marcos Witt a declarat: „eu vreau să investighez acest drum nou ”
Practic, întrunirile de atunci se repetă acum la Vatican(şi vor continua cum şi unde ?). Astfel, o parte a lumii evanghelice carismatice fuzionează cu lumea catolică în megatotul pentru Unitatea Mondială în care papii sunt mereu lăudati, propuşi să protagonizeze lideratul peste toate religiile lumii; o lume aflată în derivă şi căreia i se pregătesc treziri spirituale „carismatice”, de „reînoire spirituală” în acest context dramatic al schimbărilor sociale globale. Lumea protestantă aflată în neveghere şi declin spiritual, se întoarce pas cu pas cu pas înapoi la Roma onorând papalitatea. Muzica îşi va avea rolul ei important în acest context al vremurilor de pe urmă în care putem vedea cum lupta se dă din ce în ce mai mult pe câmpul mintii, scopul final al acestei bătălii fiind închinarea.

„…Şi tot pămîntul se mira după fiară.”
(Ap. 13:3)

Benny Hinn – interviu la CNN | Funeraliile papei Ioan Paul al II lea

„Benny Hinn este considerat exponentul lui Faith Movement care s-a ridicat cu cea mai mare repeziciune în ultimii ani. Potrivit unui articol din Christianity Today, numărul din 5 octombrie 1992, cărțile sale se vând mai bine ca ale celor mai faimoși autori creștini americani combinați la un loc, cum ar fi James Dobson și Charles Swindoll.
În anul 1993, Benny Hinn a cerut să fie ordinat de către Assemblies of God, dar cererea sa a fost respinsă[…]. Crezul lui Benny Hinn nu se deosebește cu nimic de cel al mișcării căreia îi aparține, mișcarea credinței. Omul se poate mântui pe sine, fiind un dumnezeu, pe când a face arfirmația că «ești un păcătos mântuit prin har» este o insultă la adresa lui Dumnezeu vorbind asemenea «gunoaie». Isus Și-a pierdut temporar divinitatea după răstignirea Sa. A folosi cuvintele: «dacă este voia Ta» când te rogi, nu este altceva decât să distrugi credința (The facts of the faith Movement, Harvest House Publishers, 1993, paginile 22 și 23).[…]
Modelul și admirația vietii sale fiind Kathrin Kuhlman, la mormântul căreia Benny Hin simte mereu vibrația duhului de vindecare care fost peste femeia aceasta…”
(Sursa: paşi spre lumină)

Apocalipsa si Daniel, articole si comentarii biblice : Instalarea papei ca judecător suprem si imun

Dogma jurisdicţiei supreme a papalităţii, care tocmai triumfase în Roma pe la anii 506-507, este lansată acum în primul stat care se oferise să susţină cu sabia interesele Bisericii. Deaceea se poate susţine că anul 508 reprezintă instaurarea jurisdicţiei supreme şi a idolatriei papale în creştinătate, cel mai elaborat şi mai apologizat cult al personalităţii. Afirmarea dogmei supremaţiei papale în sinoadele din anii 501-502 şi în disputele care au continuat in Roma până la anii 506-507, a fost urmată de victoria definitivă a partidei symmachiene care a reprezentat triumful dogmei supremaţiei papale în Roma. În acelaşi timp, războiul lui Clovis contra vizigoţilor a făcut loc controlului papal în toată Galia prin întemeierea Franţei, primul stat catolic, în anul 508. Astfel anul 508 reprezintă o importantă piatră de hotar în istoria Bisericii, marcând începuturile supremaţiei papale şi inaugurând era războaielor religioase ale Bisericii catolice.
http://apocalipsa.intercer.net/article.php?id=30

Profețiile temporale din Daniel 12

În Daniel 8:11 „necurmata” se referă la lucrarea de mijlocire a lui Hristos care a fost uzurpată de lucrarea preoților prin messă și spovedire. Jertfindu-L pe Hristos din nou în fiecare messă, papalitatea a îndepărtat slujirea cerească a lui Hristos din mințile oamenilor. Cât timp s-a întâmplat asta? În mai 1998, Papa Ioan Paul al II-lea a publicat scrisoarea sa pastorală Dies Domini în care face apel pentru legi duminicale.[x] În aceeași scrisoare el vorbește despre participarea la messa duminicală, și afirmă că în special de la începutul secolului al VI-lea încoace au fost legi universale care au făcut obligatoriu pentru oameni participarea la messă. Ca Adventiști de Ziua a Șaptea spunem că în secolul al VI-lea necurmata a fost luată și urâciunea pustiirii a fost stabilită. Noi începem cei 1290 de zile cu anul 508. De ce? În primul rând, pentru că scădem 1290 din 1798, care este înțeles ca finalul celor 1260 și 1290 de ani, și astfel ajungem la 508. Ce s-a întâmplat în 508? În 496 Clovis, regele Francilor a devenit romano-catolic. Toate celelalte triburi germanice care au demondat Imperiul Roman erau ariene și astfel în opoziție cu papa de la Roma. Clovis i-a înfrânt pe Vizigoți și a devenit astfel prima putere civilă care se înrolează pentru emanciparea Bisericii Romei. Franța, de aceea, este numită cea mai în vârstă fiică a Bisericii Romano-Catolice.

 „După marea victorie asupra goților în 507… Clovis a venit la Tours, probabil la mijlocul lui 508, pentru a organiza o celebrare a victoriei sale. Acolo s-a întâlnit cu reprezentanții Bizanțului care i-au prezentat un decret numindu-l onorific consul.”[xi] Îmbinarea puterilor civile și religioase (Francii și papalitatea) la acel timp a fost un pas important în „așezarea urâciunii pustiirii,” care se referă la învățăturile nebiblice ale papalității și impunerea lor prin unirea dintre biserică și stat. Este una din ironiile istoriei că Franța, acea putere care a ajutat papalitatea la începutul celor 1290 de ani, a fost aceeași putere care i-a pricinuit moartea la sfârșitul acestei perioade de timp, când Napoleon l-a luat prizonier pe Papa Pius al VI în 1798.

http://www.curieruladventist.ro/profetie-biblica/profeiile-temporale-din-daniel-12

ȘOC LA ROMA: Papa îi ia în brațe pe HOMOSEXUALI! Biserica Catolică acceptă ca aceștia să formeze CUPLURI și să ADOPTE copii

Autor: Adrian Patrusca
sursa: evz.ro, 14 oct. 2014

Chiar dacă documentul respinge căsătoriile între homosexuali („Biserica afirmă că uniunile între persoane de același sex nu pot fi asimilate căsătoriilor între un bărbat și o femeie”), el pledează pentru o deschidere fără precedent, deoarece „persoanele homosexuale au daruri și calități de oferit comunității creștine”.

Mai mult, fapt fără precedent, documentul adoptat de Vatican manifestă o cvasi-recunoaștere a uniunilor homosexuale: „Fără a nega problematicile morale legate de uniunile homosexuale, luăm act că există cazuri în care sprijinul reciproc până la sacrificiu constituie un ajutor prețios în viața partenerilor.”

În fine, Vaticanul mângâie părintește pe creștet adopțiile de copii de către cuplurile homosexuale: „Biserica acordă o atenție specială copiilor care trăiesc cu cuplurile de același sex, insistând că exigențele și drepturile celor mici trebuie întotdeauna plasate pe primul plan”.

http://m.evz.ro/soc-la-roma-biserica-catolica-ii-ia-in-brate-homosexuali-si-accepta-adoptiile-de-copii-conservatorilor-li-s-a-inchis-gura.html