Sabat lunar? 

RĂSPUNSURI BIBLICE

     de Victor Gill

Intrebare:

 „De ce Dumnezeu a menționat ‘de la o lună nouă la alta…’ (Isaia 66: 22,23), dacă luna nu este importantă în a determina ziua Sabatului?”

text biblic

   'Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea', zice Domnul, 'așa vor dăinui și sămânţa voastră și numele vostru.&nbsp;</i>În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea', zice Domnul.

(Isaia 66:22-23)

„Când vorbim de Sabat… trebuie să înțelegeți prieteni, că Sabatul a fost stabilit chiar de Dumnezeu Insuşi, la începutul Creațiunii!
Sabatul are de a face cu ciclul semanal![1:40 sec.] Acum avem ciclul anual, ciclul lunar şi ştim că ciclul anual este determinat de rotația pământului în jurul soarelui. Ştim că ciclul lunar are de a face cu luna, de la o lună nouă la alta. Şi ştim că soarele luna şi stelele, au fost creeate în ziua a patra a Creației, nu în a şaptea.

Aşa că Sabatul este un memorial al Creațiunii…

Sabatul are de a face cu ciclul semanal, şi acest ciclu semanal a fost stabilit şi făcut la Creațiune şi a fost determinat , ca fiecare a şaptea zi să fie un Sabat! 

La început, zilele nu aveau nume. Era Sabatul zilei a şaptea. Sunt doar două zile la care Biblia se referă specific. Una este a şasea zi, pe care Biblia o numeşte „ziua dinaintea Sabatului” sau „ziua pregătirii”… După aceea, următoarea zi este Sabatul zilei a şaptea.  După aceea sunt prima zi după Sabat, a două zi după Sabat, a treia zi după Sabat, a patra zi după Sabat… poți spune „înainte” sau „după”, pentru că Domnul a creeat Pământul în şase zile, şi sunt o zi, două zile,  trei zile, patru zile, cinci zile, şase zile şi a şaptea zi, Sabatul. [min.4:00 sec.]

Fiecare a şaptea zi este Sabatul! Asta nu are nimic de a face cu luna! Aceasta este o învățătură şi o supoziție greşită, care este foarte departe de Scriptură.

Există această idee că s-ar fi pierdut ciclul săptămânal, şi cu catolicii care ar fi schimbat ciclul săptămânal, iar acum, pentru a determina adevăratul ciclu săptămânal… ar trebui să decidem ziua  Sabatului: după lună. Vreau să sugerez că intervalul de timp între o primăvară şi alta este când soarele traversează linia… In realitate, 365 de zile, 5 ore, 48 de minute, 46 de secunde. Aceasta este durata unui an şi are de a face cu rotația Pământului în jurul soarelui. Aşa că sunt 365.242199 zile într-un an. Din contra, durata unei luni lunare, adică timpul dintre o lună nouă şi alta, este de 29 de zile, 12 ore, 44 de minute, şi 2,8 secunde. Asta înseamnă 29. 530 588 zile într-o lună lunară.

Nu există o modalitate de a despărți acestea de o formă egală, pentru 7. Aşa că ciclul săptămânal rămâne valabil prin el însuşi! Nu are nimic de-a face cu luna!

Această idee, că luna ne arată în ce zi este Sabatul este o înşelătorie din adâncul abisului. Dacă Satana ar  putea distruge Sabatul zilei a şaptea, prin învățarea unui sabat lunar, atunci el a reuşit să distrugă toată teologia Biblică asupra sabatului fals despre care ştim că este semnul fiarei. Şi va conduce o mulțime de persoane la pierzare prin acceptarea sabatului fals, greşind în a înțelege importanța ascultării de adevăratul Sabat, pentru că falsul sabat va fi proba pentru poporul lui Dumnezeu, prieteni.

Dacă Satana va face pe oameni să adore un sabat lunar,… vreau să spun că dacă urmezi sabatul lunar, anumite săptămâni vor avea şase zile, altele vor avea opt zile, nu vei mai ține niciodată Sabatul zilei a şaptea. Ocazional va coincide cu această zi, dar Satana va fi reuşit să te conducă într-o capcană care te va distruge în cele din urmă.

Aşa că fii atent, Sabatul zilei a şaptea are de a face cu Creația, priveşte înapoi la Creație!

Toate aceste sărbători şi sabate lunare, erau doar umbra lucrurilor care veneau, şi la fel sabatele anuale, nu erau Sabatele săptămânale! Aşa că te rog, nu te duce pe această direcție, ca ca să nu cazi în această capcană!”

   [traducere redactare text misucroitor-blog; după o producție Amazing Discoveries… HispaTraduccion]  

REVOLUȚIE LA VATICAN (extras din cartea lui Martin N. Kobialka)

„​REVOLUȚIE LA VATICAN”

Dr. MARTIN H. KOBIALKA
[page. 178-180]

GUVERNUL MONDIAL ŞI CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR.
Consiliul Mondial al Bisericilor, numit şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor (COE), este alcătuit din aproape toate bisericile necatolice din lume. Este împărțit în grupe continentale, naționale  şi  regionale. Biserica catolică nu este membră a Consiliul Mondial al Bisericilor. Totuşi ea este membră  fondatoare a ACK, (Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen – sau a – grupelor de studiu ale bisericilor creștine, din Germania) şi asigură deseori președinția în aceste adunări. ACK este o verigă în planurile Vaticanului şi aparține  echipei colaboratorilor papei. 

[…]  [pag. 180]

„Marşurile lui Isus” din Germania, în timpul cărora protestanții, harismatici şi catolici practică în comun o “bătălie spirituală”, “legând demonii”, vor să proclame dominația lui Isus asupra Germaniei şi vor constitui un instrument pentru a anula învățăturile biblice. În sfârsit, sunt programele de evanghelizare ale Vaticanului – “Evanghelizare 2000” şi “AD. 2000”, organizația paralelă a protestanților, a fostului conducător Thomas Wang, în care protestanții harismatici şi catolici sunt de acord cu papa pentru o evanghelizare comună în Europa… Avem în fața noastră o trezire mondială sau mai curând o apostazie mondială, deghizată în haina catolico-protestantă?” se întreabă De Semlyen.[M. de Semlyen, Alle Wege führen nach Rom, CLV-Verlag, p.12 ]
Pseudo Rusaliile vizează cu acest “al treilea val” al său, şi pătrunde în toate cercurile creștine, şi astăzi aproape şi-a atins acest scop. Astfel, s-a realizat o prezicere anunțată la sfârșitul secolului trecut de mediumurile spiritiste ca program de amăgire satanică pe drumul către dominarea totală a lumii.

Bisericile catolice şi protestante vor trebui să se unească din nou, creștinismul va trebui să trăiască o transformare interioară şi, Rusalii mondiale de o putere spirituală neobișnuită vor cuprinde lumea întreagă. Comunitățile penticostale şi mișcările harismatice împlinesc cu precizie aceste preziceri. Manifestarea lor de vorbire în limbi, vindecările miraculoase şi profețiile au origine demonică, după cum s-a putut demonstra de nenumărate ori. Cu toate acestea, ei pretind că sunt lucrarea Duhului Sfânt. În realitate, ei împlinesc profețiile lui Hristos privind semnele timpului cu profeți falși, cu minuni mari şi cu miracole mincinoase. “Nu îi credeți!” avertiza Isus într-un fel care nu lasă nici cea mai mică îndoială. 

Citeşte cartea aici:

https://loveisspelttime.files.wordpress.com/2012/01/revolutie-la-vatican.pdf