Caracterul nostru neschimbat

  Caracterul nostru neschimbat

   Dacă vrei să fii un sfânt în cer, trebuie să fii un sfânt pe pământ. Trăsăturile de caracter pe care ți le formezi în viața de pe pământ nu vor fi schimbate prin moarte sau prin înviere. Veți ieși din mormânt cu aceeași fire pe care ați manifestat-o în căminul și în anturajul vostru. La venirea Sa, Isus nu va schimba caracterul. Lucrarea de transformare trebuie să fie făcută acum. Trăirea noastră de zi cu zi ne hotărăște soarta. Defectele de caracter trebuie să fie regretate și biruite prin harul lui Hristos și, în această vreme de încercare, trebuie să ne formăm un caracter armonios, ca să putem fi pregătiți pentru locuințele de sus. —Manuscript Releases 13:82 (1891). {EUZ 295.1}

https://egwwritings.org/singleframe.php

Sfârșitul libertății religioase în Statele Unite

   Prin lucrarea lui Satana, Legea lui Dumnezeu va fi înlăturată. În țara noastră, care s-a mândrit cu libertatea religioasă, libertatea se va sfârși. Lupta care va agita întreaga lume se va da cu privire la problema Sabatului. — Evangelism, 236 (1875). {EUZ 144.1}

   O mare criză îl așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. Foarte curând, națiunea noastră va încerca să le impună tuturor respectarea primei zile a săptămânii ca zi sfântă. Ea nu va ezita să-i oblige pe oameni să respecte, împotriva propriei conștiințe, ziua pe care o declară a fi Sabatul. — The Review and Herald, 11 decembrie, 1888. {EUZ 144.2}

   Adventiștii de ziua a șaptea vor lupta pentru Sabatul zilei a șaptea. Autoritățile Statelor Unite și ale altor ţări se vor ridica cu trufie și putere și vor emite legi pentru restrângerea libertății religioase. — Ellen G. White Manuscript 78, 1897. {EUZ 144.3}

   Protestanții din Statele Unite vor fi cei dintâi care vor întinde mâna peste prăpastie pentru a apuca mâna spiritismului. Ei se vor întinde peste abis, ca să dea mâna cu puterea Romei și, sub influenta acestei întreite uniuni, aceasta țară va merge pe urmele Romei papale, în călcarea drepturilor privitoare la conștiință. — The Great Controversy, 588 (1911).

https://egwwritings.org/singleframe.php