K. Iohannis, ONU şi papa Francisc „un lider spiritual autentic, …cu viziune!”

Notă, Klaus Iohannis, pe pagina de facebook 25 septembrie la 10:22 :

„Am asistat astăzi, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la discursul Papei Francisc, un lider spiritual autentic, un om cu viziune și atașament special față de valorile umanității. Papa Francisc a dovedit în toți acești ani ai pontificatului său că smerenia și grija pentru cei din jur nu se proclamă, ci se trăiește în fiecare zi prin fapte și prin comportament. Tot astăzi, s-a adoptat în cadrul Summitului ONU, Agenda de dezvoltare post- 2015, pentru că este important să știm nu doar cum vrem să arate lumea în care trăim noi, ci mai ales ce lăsăm celor care vin după noi.”

Foto: facebock, pagina Klaus Iohanis

Mesajul Bisericii Filadelfia, când papa vizitează Philadelphia!(sept. 2015)

by Pastor Andrew Enrique

   Biblia  spune în Apocalipsa cap. 3, că mesajul pentru Filadelfia este aplicabil şi valid pentru poporul lui Dumnezeu la sfârşitul timpului !… şi
trebuie proclamat unei lumi şi unei Biserici muribunde!…
   Nu este coincidenţă  că acest mesaj a fost trimis Bisericii Filadelfia şi poporului lui Dumnezeu din ultimile zile! Papa Francisc este gata să vină în Statele Unite şi, la fel, va vizita cu siguranţă oraşul Philadelphia, în 26-27 sept. 2015, şi dacă trăim în timpul care papa Francisco va veni la oraşul literal Philadelphia  în Statele Unite, în aceste ultime zile ale istoriei terenale, care este mesajul care Dumnezeu îl trimite îngerilor Săi, mesagerilor Săi, pentru ca ei să îl primească şi să îl proclame în aceste ultimile zile?! Este exact mesajul Bisericii de Filadelfia de Apocalipsa 13, şi când papa va ajunge în Filadelphia în 26-27 sept. 2015, el va prezida o misă publică, va oferi deasemenea euharistia, şi la fel, el vine pentru a implementa AGENDA lui politică înşelătoare! Acest mesaj trebuie primit şi proclamat… cu atenţie. Eu m-am rugat şi am meditat realmente, cerând: ” Doamne care este mesajul pe care lumea îl necesită acum, când papa Francisc se pregăteşte să vină în oraşul Filadelphia…” Şi a fost ca o străfulgerare care m-a luminat, şi m-a înfiorat cân Dumnezeu mi-a spus că mesajul de Filadelfia trebuie primit de poporul său şi proclamat ACUM !

  Ne oprim aici! Cum se descrie Hristos pe El Insuşi Bisericii din Filadelfia?!

Ca Unul care este Sfânt şi care este Adevărat! (11:30sec.)

image

Intrebare !
Este acest mesaj aplicabil poporului Domnului în aceste ultime zile ?

El se descrie: SFÂNT şi  ADEVĂRAT !

   Să notăm falsificarea promovată de  papalitate, de către papi,  specifică astăzi pentru papa Francisc, care a luat pentru el titlul de Dumnezeu, şi se numeşte el singur „sfânt” ! Şi primii miniştri, preşedinţii, prinţii , cancelarii , lideri din diferite religii şi Biserici.. toţi trebuie să exclame şi să îl numească pe papa de la Roma „Sanctitatea sa”, inclusiv Obama, preşedintele Statelor Unite îl numeşte pe episcopul Romei, papa Francisc, „Sanctitatea sa” . Este atât de trist acest lucru!
Când au avut o reuniune la NBC news cu papa Francisc… fiecare persoană ce a luat cuvântul s-au adresat papei cu „Sanctitatea sa” sau „Sfântul Părinte”. Asta e blasfemie! Doar Hristos este Sfânt! Doar Hristos este Adevărul! Aşa cum papa şi-a luat pentru el acest nume, care este „sfânt” , acest mesaj al Filadelfiei este îndreptat către o lume care piere şi unei Biserici muribunde… Numindu-se el (papa) singur „sfânt”, e blasfemie!
Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să ia acest mesaj şi să îl proclame unei lumi care piere înainte de sfârşitul timpului de probă!
Psalmul 111 vs. 9, spune, vorbind despre Isus:
„A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.”
Sfânt şi înfricoşat este numele lui Hristos. Atunci care Nume este
Sfânt ?  Cărui Nume trebuie să i se acorde reverenţă? Numelui Isus Hristos !  Dumnezeul care a creeat totul! Nu numele papei de la Roma…
Acest  mesaj este pentru lume! Este pentru Biserica Filadelfiei acum când papa vine în Filadelphia în Statele Unite!

(Ioan 10: 33) ‘ Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.”

In cap. 3 al Apocalipsei, Isus Hristos Ni se descrie ca unul care este Sfânt şi Adevărat! Şi când compari Scriptura cu Scriptura,vei găsi, comparând text cu text în Biblie, relaţionate cu aceste cuvinte, unul care este Sfânt şi Adevărat, vei descoperi că aceste cuvinte, sunt relaţionate cu judecata investigatoare!
(Rev. 6 v.10)
‘ Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” ‘

  In timp ce papa Francisc este pregătit să vină în Filadelphia şi distrage atenţia lumii, de la adevărata problemă a marii lupte, pentru a înşela oamenii, şi pentru a conduce naţiunile la o falsă închinare, Dumnezeu ne spune că El este Sfânt şi Adevărat şi că aceasta este relaţionată cu Judecata! Şi acesta este mesajul nostru, care trebuie să îl primim şi să îl proclamăm acum când papa ajunge la Filadelphia! Mesajul Bisericii Filadelfia. Trăim în vremea judecăţii, în lucrarea de judecată. Iar asta ne spune că Biserica de Filadelfia care a fost o Biserică reală, literală în primul secol, această Biserică a avut o perioadă de timp, şi în această perioadă de timp, a început judecata, antitipica judecată investigatoare pentru ea!

Sursa: https://youtu.be/z4jxQmszwi4

Rick Warren şi papa Francisc vor participa la Reuniunea Mondială a Familiilor din Filadelphia.

  „Intâlnirea mondială a familiilor din Filadelfia va fi o mare sărbătoare pentru toată lumea. Matrimoniul, familia şi credinţa…” informează canalul oficial de ştiri al Vaticanului Rome Reports. „Papa va participa cu diverse discursuri dar la fel va asculta…”

LIZANNE MAGARITY PANDO (Intâlnirea mondială a familiilor):
„Papa va asculta mărturia a cinci sau şase familii din lume care au avut probleme, şi datorită credinţei, au putut supera aceste dificultăţi…”

   Inainte să ajungă papa Francisc la întâlnire, va avea loc şi un Congres al familiilor din toată lumea.
 
   Papa va ajunge pe 26 septembrie 2015, dar înainte „se va celebra un Congres cu familiile din toată lumea şi experţi ce vor vorbi despre provocările pentru taţi şi pentru perechi”.

Mons. JOHN MCINTYRE(episcop auxiliar de Filadelfia):
„… se va discuta despre confruntarea adicţiilor a vreunui membru al familiei, sau de problemele economice… despre semnificaţia reală a matrimoniului, educaţia copiilor…”

Rome Reports mai informează: „La fel, va fi o întâlnire interreligioasă şi ecumenică, vor fi participanţi din alte religii şi, la fel, din alte confesiuni creştine. Va participa pastorul protestant Rick Warren din Biserica Saddleback”

   Va fi cel de a opta întâlnire a familiilor şi, „atât în interior cât şi în afara Bisericii Catolice, a trezit un mare interes…”

   LIZANNE MAGARITY PANDO: „Sfântul Părinte a atras atenţia lumii cu cuvintele sale, iar aceasta face ca persoanele să fie din ce în ce mai interesate de ceea ce zice”
Congresul se va desfăşura  din 22 până pe 25 septembrie.   Papa va participa la întâlnire în zilele de 26 şi 27 şi va prezida misa concluzivă
cu to ate familiile.
Sursa: Rome Reports

image

(foto:  facebook pagina pentru public Rick Warren)

Vaticanul tinteşte obstacolele din mintea şi inima noastră !

  „obstacolele se află mai ales în interiorul minților și inimilor noastre.”
                                                                            (cardinalul Turkson)
●  enciclica : „un ghid” , care trasează „liniile ce pot fi urmate de toţi”.
(Pr. Francisc Ungureanu)

text Mişu Croitor

    Bătălia la nivel planetar  ni se pare că s-ar da doar pentru pentru rezolvarea unor probleme legate de climă, economie, salvarea valorilor de familie, sărăcie, terorism sau pentru hegemonia asupra lumii arabe,  ş.a.m.d. Asta e ceea ce ni se spune. Insă dacă privim mai atent şi prin lumina profetiilor, se pare că adevărata bătălie se dă, de fapt,  pentru inima şi mintea noastră, în sensul că Vaticanul face ce face şi reuşeşte să implementeze constant şi progresiv mentalitatea colectivă omenirii, Iar omenirea trebuie dusă intr-o direcţie: vrei nu vrei, va trebui sa faci parte din Familia Mondială, supunându-te regulilor lor,altfel vei deveni „un obstacol”, sau vreun un egoist căruia nu-i pasă de bunul mers al Casei Comune !

   Tema Conferinței organizate  la Roma declară că pune „Persoanele și planeta pe primul loc… „,dar  vom trăi şi vom vedea că va fi de fapt invers, în sensul că altcineva va fi progresiv centrul atentiei, iar lumea va trebui să se supună(„o autoritate publică globală”)
  
    Politicile locale devin din ce în ce mai  neputiincioase şi corupte , politicienii autohtoni ajungând să fie renegati chiar de proprii
co-nationali , care văd în politicienii autohtoni nişte simple marionete corupte aflate  la mâna unor sionişti, masoni şi alte elite bancare etc. 
Acesta este şi adevărul. Lumea întreagă pare debusolată ! Popoarele lumii s-au săturat de proprii politicieni! Care este noua etapă?

    In schimb,   lideratul papal devine un far şi o solutie de la care  lumea aşteaptă călăuză!
  Astfel, sub ochii noştri,  în curând papalitatea romană se va converti într-un simbol planetar !
La modul vizibil, nationalismul popoarelor este împins sistematic la colţul istoriei printr-un amplu şi perfid război ideologic!  Nimeni pare să mai aibe scăpare din faţa tăvălugului .
   In schimb, infloreşte viziunea ecumenică sub auspiciile lideratului papal.

   Evident, lumea este modelată într-o atitudine corespunzătoare; cu inima şi mintea lor „profund mişcate”… înspre o Nouă Ordine Mondială(epoca „de aur”) în care papa va lidera lumea în numele Ecologiei şi al Binelui Comun !   („tot pământul se mira după fiară” )

   Consiliu Pontifical pentru Dreptate şi Pace,are de ceva ani în custodie, un document cu propunerea unei ” Noi Ordini Mondiale bazată pe Etică şi pe Binele Comun” (de 18 pag.)  şi care prevede  că lumea trebuie condusă de o „autoritate publică mondială supranatională… şi care să dirijeze deciziile nationale ale fiecărei tări” ! Inedit! Se urmăreşte ca autoritatea să fie şi independentă ! Gânduri mari! Dar vor reuşi ! Papalitatea romană este  capul încoronat a peste un miliard de catolici, având deja multi prozeliti în lumea musulmană(cei convertiti la agenda globală ecumenică), şi mai are şi o sustinere din ce în ce mai accentuată din partea Americii, a lumii protestante liberale şi altor denominatiuni duse cu zăhărelul ( plus mişcările carismatice de reînnoire spirituală).  In paralel, şi  în subteran, ordinul iezuit, dirijează sau influentează evenimentele planetei(în favoarea agendei papale!), prin încrengătura societatilor secrete pe care le coordonează (ex: francmasoneria exportă democratia peste tot în lume!). In paralel,cabalafinanciară este demascată pe bună dreptate, în unanimitate, ca fiind cauza principală a dezastrului planetar.  Evident, lumea nu va accepta  să fie condusă de vreun tiran mondial sionist, dar elementul sionist este doar teza prin care omenirea este strâmtorată pentru a fi făcută să ceară  cu inima şi mintea un salvator planetar. Il vor avea, pentru că Marele Manipulator va intra pe scena lumii  ca să o scoată  „din criză”,cu reforme economice …De aceea papa Francisc pozează în apărătorul săracilor,el este salvatorul planetei, al Casei Comune….

Opinii

● „Intâlnirea a fost organizată de Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace împreună cu rețeaua de asociații și organizații neguvernamentale catolice.” (cu  desfășurare la Roma, în zilele de 2 și 3 iulie 2015)

● ” Enciclica «Laudato si’», a Papei Francisc, este călăuza, farul care indică sensul reorientării direcției în privința schimbărilor climatice….”
(Benedetta Capelli)

●”În opinia cardinalului Turkson, aceste cauze nu sunt într-atât economice, științifice sau tehnologice, obstacolele aflându-se mai ales în interiorul minților și inimilor noastre.”

● ” Naomi Klein s-a declarat impresionată de enciclica Papei Francisc, îndemnând ca documentul să fie citit cu inima…”

● „… o nouă orientare în domeniul schimbărilor climatice depinde și de stilul de viață al fiecăruia dintre noi. ” (Bernd Nilles)

(Mai mult: http:///news/2015/07/02/cambiare_rotta_seguendo_lenciclica_di_papa_francesco/1155531)

Alte opinii.

● „Entuziasm şi din partea episcopilor catolici din ţara noastră, care au fost înştiinţaţi, ba chiar consultaţi în prealabil pentru acest  document”.

● „…primele pagini… cuprind partea teologică, filosofică şi socială a scrisorii”

„…La nivel interpretativ este abordată însă şi în România propunerea Papei pentru o «ecologia integrală» pe care, a continuat secretarul, o ‘plasează în contextul unei «antropologii integrale» pe care o propune învăţătura catolică în ultimii ani…”

●  enciclica : „un ghid” , care trasează „liniile ce pot fi urmate de toţi”.
(Pr. Francisc Ungureanu)

(Mai mult: http://ro.radiovaticana.va/news/2015/07/17/episcopi_rom%C3%A2nia_%C2%ABlaudato_si%E2%80%99%C2%BB_un_ghid_spiritual_%C5%9Fi_educativ/1158355)

de care papa Francisc face atâta caz în enciclicele şi reuniunile sale cu politicieni , primari etc. Vei fi parte a Familiei Mondiale ? Atunci va trebui să te supui regulei Casei Comune despre care a vorbit papa în enciclica sa , iar Vaticanul şi forurile legislative mondiale îţi vor pune ce şi cum să faci! In primul rând, ceea ce trebuie să înţelegi, este faptul că în curând nu vei mai face ce vei voi. Ai fost înştiinţat prin enciclica Laudato Si care sunt pericolele cu care se confruntă planeta. Dacă nu vei face caz de chemarea Vaticanului vei fi considerat un „egoist” care nu îi pasă de bunul mers al planetei. Prostimea va fi dusă din nou de nas, vor fi asmuţiţi împotriva ta, dacă nu te vei alinia MENTALITĂŢII COLECTIVE la care se lucrează.

UNELTELE CU CARE VATICANUL VA PUNE PE TOŢI ÎMPREUNĂ !

  Dezastre naturale mortale, schimbarea climei, proviziile de hrană amenintate, încălzirea globală, Binele Comun, salvarea planetei, un nou început, Ziua de Duminică… toate acestea sunt specificate în enciclica Laudato şi demonstrează cum conditiile sunt gata pentru impunerea UNEI AUTORITĂŢI POLITICE GLOBALE şi care să scoată lumea „din criză”. Mai pe direct, guvern mondial în numele salvării planetei a Casei Comune, a formării Familiei Mondiale ! 

THE SIGN!

  
   THE SIGN!
   (do you remember ?)

Semnul V (victory) …că îl făceam şi noi în ’89  în faţa camerelor „de luat vederi” …că  şi noi am tras după „terorişti” şi am strigat entuziastic/bombastic :

„Ceauşescu anul nou/ Il petrece în cavou!”…..

(No problem!…but „into the cavou” s-a dus, treptat, şi suveranitatea ţării noastre… iar acum…
Fierbem lent ca proverbiala broască în oală,
ÎN DRUMUL”nostru” către O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ… 

…propusă de Vatican, ingenios implementată de America …care este FIARA „ale cărui coarne păreau ca ale  unui miel”  !
  
DOUĂ fiare devin prietene şi sunt descrise în Apocalipsa 13 !
Biserica Stat a Romei şi America  !!!

Ele protagonizează evenimentele finale…

  
Să strigăm acum /Bombastic bum /Entuziastic drum:

The way of democratic and hypocrit world!
Welcome „wind of change”
„Welcome” into the New World Order !!!

image

Generalul Codlea decorat de ambasadorul Franţei .

   „Generalul Florian Coldea decorat Cavaler al Ordinului Național al Meritului de către ambasadorul Franței în România. Când o altă țară îți decorează un general de la Serviciile tale Secrete e ca și cum pe nevastă-ta ar decora-o ceilalți bărbați din bloc pentru merite deosebite.
   Din 2005, de când e capul SRI – căci Maior sau Hellvig nu pot fi considerați mai mult decât niște chipie amuzante – Coldea a asistat la epoca marilor defrișări ilegale, la jaful făcut cu Legea Retrocedărilor, la corupția prin care Alina Bica a fost numită șefă la Combaterea Crimei Organizate și la marile tunuri date de guvernele Băsescu. A lăsat în urmă aceste epoci doar ca să închidă ochii la mozolul pe bani dintre fratele șefului statului român și clanurile de interlopi. Sub ochii săi s-a desfășurat și transportul de bani de la Microsoft, iar băieții deștepți din energie au profitat de căutătura sa pierdută. În linii mari acesta este bilanțul celor 10 ani de Florian Coldea…”

CONTINUARE: http://www.catavencii.ro/generalul-coldea-de-rahat-de-ambasadorul-frantei/