Ideologia papei Francisc: a bârfi în Biserică, înseamnă terorism !

  
  „…A bârfi înseamnă terorism pentru că cel care bârfește este ca un terorist care aruncă bomba și pleacă dar distruge: cu limba distruge, nu face pace. E viclean, nu e așa? Nu e un terorist sinucigaș, nu, el de sine are grijă» …” (Radio Vatican : „In Biserică există boala dezbinării: papa Francisc” , 4 septembrie 2015)

Mai mult:  http://ro.radiovaticana.va/news/2015/09/04/casa_sf_marta_%C3%AEn_biseric%C4%83_exist%C4%83_boala_dezbin%C4%83rii/1169462

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
   (Comentariu misucroitor– blog)

  Asta ca să vedeţi, mai nou, ce înseamnă terorismul în Biserică, în opinia papei Francisc . In Evul Mediu „teroriştii” care nu erau în acord cu Biserica au fost „corectaţi”, adică omorâţi şi arşi pe rug !
Deci este adevărat:… lupul îşi schimbă părul… NUMAI părul !
Papalitatea nu mai face momentan persecuţii făţişe, dar istoria se va repeta atunci  când papa va ajunge simbol planetar, şi, cu suficient sprijin din partea lumii protestante, viitoarele legi americăneşti globale vor avea grijă de „egoiştii” care nu se conformează (falsei) Păci Mondiale ecumenice  (de care se face atâta caz: prin… îngrijirea Casei Comune, Familia Mondială, Ecologia Integrală etc.)

  Apocalipsa lasă limpede că Satana va da putere guvernării mondiale, dar o va face cu un scop. Scopul este acela de a-i prinde în laţ pe creştinii autentici ai planetei şi de a-i învinovăţi. Cu ei are treabă Satana, nu cu musulmani sau cu evrei care nu-L cunosc pe Mântuitorul!

   Ce este Armaghedonul şi haosul final ?

   Este ultima acţiune a Satanei, de persecuţie şi urmărire a ucenicilor lui Isus  înainte de revenirea glorioasă a Mântuitorului !  In vizorul final sunt cei care nu vor accepta compromisul global ecumenic,  cei ce ţin şi păzesc o doctrină biblică sănătoasă („păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus „). Cu ei are treabă balaurul(Satana) ! Cu ei are treabă şi papa (care a şi spus recent că unitatea mondială nu ne va fi dată de doctrine…)

  Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.” (Apocalipsa 12: 17)

https://youtu.be/JdNiCT0i8Q4

Reclame