New King James a schimbat cuvintele „Sfânta” cu „Sfânta Sfintelor”

 
        de Walter Veith

   Se spune că Isus Hristos nu a intrat în Sfânta,  ci în Sfânta Sfintelor. Iar dacă aveți o Biblie New King James,  chiar așa scrie. New King James a schimbat cuvintele.  Acolo unde King James scria „Sfânta”, acum scrie „Sfânta Sfintelor” . Asta e o problemă,  pentru că Sfânta Sfintelor e Hagia Hagion, dar în realitate scrie doar Hagion și nu Hagia Hagion.
   De ce au schimbat asta ?… dacă Isus a intrat în Sfânta Sfintelor atunci când s-a înălțat la cer,  atunci nu există nimic deosebit în jurul anului 1844. Pricepeți ?
   Pe când dacă Isus a intrat în „Sfânta” , atunci 1844 devine important,  există o solie [un mesaj], și un popor care să o dea! Așa că 1844  „trebuie”  dat la o parte, și există mișcări întregi care fac asta. (16:40 sec.)
   Întrebarea mea e simplă și sună așa: dacă Isus s-a urcat la cer pentru a sluji în Sanctuar, iar Biblia spune că nu a intrat cu sânge de țapi și de viței, ci cu sângele Său prețios, atunci când a mai slujit în Sfânta dacă a intrat direct în Sfânta Sfintelor ?
Dacă New King James are dreptate și a intrat direct în Sfânta Sfintelor, când a mai slujit în Sfânta,  pentru ca Sanctuarul pământesc e o copie a celui ceresc, și e o copie a serviciului divin de acolo, trebuie să fi servit cândva și în Sfânta.  Când a fost asta ?
Trebuie să fi fost înainte de a veni pe acest pământ, nu?
Pentru că atunci când a plecat de pe pământ,  a intrat direct în Sfânta Sfintelor- așa zice New King James. Așa e?
O. K! Întrebare!  Cu ce sânge? Cu ce sânge a slujit înainte de a veni aici? Cu sângele vițeilor și țapilor?  Nu!
Cu alte cuvinte deci,  Isus nu a putut intra în Sfânta Sfintelor atunci când s-a ridicat la cer, ci numai în Sfânta. Indiferent cât plâng și se jelesc din cauza faptului că 1844 e o dată profetică, vor avea această problemă : Isus a putut intra numai în Hagion,  Sfânta,  Sanctuar,  pentru că aceasta a fost singura dată când dispunea de sânge pentru a sluji. Asta înseamnă că în Sfânta Sfintelor a intrat ulterior și singura dată existentă e 1844. Așa că fie că ne place sau nu, 1844 stă în picioare.

Reclame