FASCINANT! Decizia Clubului de la Roma a împlinit profeţia legată visul lui Nebucadneţar din cartea Daniel 2!

de Mişu Croitor

    FASCINANT! Decizia Clubului de la  Roma a împlinit profeţia legată visul lui Nebucadneţar din cartea Daniel 2!
(… poate că ei – adică ei..berbecii de la Roma 🙂  – nici măcar şi-au  dat seama de momentul istoric creeat …   când plănuiau ce plănuiau cu privire la destinul omenirii.  )

     Conform deciziei din anul 1970,  globalizarea ar putea avea ca staţie finală zece zone de administrare globală conduse de ZECE  regi despre care, cărţile Apocalipsa şi  Daniel spun că va fi ultima formă de guvernare din istoria umanităţii . In timpul guvernării acestor 10 regi, piatra desprinsă din munte va lovi cu putere la picioarele statuii(de lut şi fier; vezi Daniel cap. 2).

   Piatra în Biblie, deseori îl reprezintă pe Iisus Hristos . Astfel, înţelegem că , piatra se desprinde din munte (Muntele Domnului) , şi pune capăt istoriei umane  inaugurând ÎMPĂRĂŢIA VEŞNICĂ !
Deci revenirea glorioasă a Mântuitorului este aproape, iar Impărăţia care va veni ,este una a Dreptăţii!

‘Sarcina Clubului de la Roma este unificarea întregii lumi; deci s-ar parea ca acest club este deasupra grupului Bilderberg. La 17 septembrie 1973 un raport al acestui club arata ca globul pamântesc a fost împartit în 10 regiuni administrative, care se afla deocamdata în stare de flux si nu corespund cu nici un fel de granite nationale. In 1973 aceste regiuni se chemau „regate” („kingdoms”). In 1974 a fost republicat acelasi raport, dar cuvântul „regate” a fost omis. ‘  ( Dezvăluiri.go.ro)

REVENIM la STATUIA din DANIEL 2!

Iată  o schiţă sumară a celor patru imperii umane care s-au derulat deja în istorie, descrise succint şi cronologic într-un film animat de aprox. două minute.

1.  IMPERIUL BABILONIAN(capul de aur, contemporan cu Daniel)
2.  IMPERIUL MEDO-PERSAN (pieptul şi braţele de argint)
3.  GRECIA(bronzul ca simbol)
4.  IMPERIUL ROMAN ( gambe de fier,  …lut şi fier + 10 degete)

(Daniel 2.43- 45) ” Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, și tâlcuirea lui este temeinică.”

APOCALIPSA DĂ MAI MULTE DETALII…

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” (Apocalipsa17:12-14)