Cornul mic smulge jertfa necurmată!

Pe parcursul  istoriei zbuciumate a bisericii creştine, în mod distinct, un  „corn mic”(anticristul domnind 1260 de ani), o putere religioasă(dar şi politică), care  se înaltă până la Căpetenia Oştirii care este Hristos, şi căruia îi smulge jertfa Necurmată, adică se inter-pune să facă o (falsă) lucrare de Mijlocire. Astfel, se introduce în istorie, lucrarea unei False Preotii! Urâciunea pustiirii! Va face „război sfintilor”(vezi Inchizitia), domnind 1260 de ani, adică„42 de luni”, sau „1260 de zile”, sau„o vreme, două vremi şi jumătatea unei vremi”, e vorba de aceeaşi perioadă istorică(538 d.Hr.- 1798)
” S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul Locașului său celui Sfânt.” (Daniel 8:11)
Ni se spune mai departe, în cartea lui Daniel că i-a fost dată o oaste pentru a introduce  şi peste alte popoare falsa preotie ritualică, iar Daniel 11:32 spune că i-au fost date mai multe oştiri.
Una din oştile  principale care i-a fost date au fost francii. Cum se numea oastea care au venit pe meleagurile noastre pentru a impune falsa preotie ? Bulgarii! Ei au fost, mai întâi oastea papei, în sec. V, înainte de încreştinarea lor. Apoi  s-au încreştinat în rit ortodox în sec IX, şi au impus ortodoxia de rit slav pe meleagurile noastre şi poporului român!

Lucrarea aceasta va continua până ce cornul cel mic va reuşi în ceea ce a făcut! Iar Domnul Hristos abandonează creştinismul istoric, în sensul că  şi-a ales rămăsita ! Astfel, creştinismul istoric  NU VA MAI FI REFORMAT NICIODATĂ!
Pentru că, Domnul Isus se mişcă din Sfânta, în Sfânta Sfintelor şi o nouă biserică a rămăşitei vine! Motivul pentru care Domnul Hristos a ales rămăşita şi pentru care nu a făcut o reformă în bisericile vechi, îl găsim în Daniel 8: 13, 14.
Nu venim cu pretentii arogante ci venim cu realităti dureroase care au fost prevăzute în poporul lui Dumnezeu!

După ce i s-a confirmat că vedenia cu „serile şi diminetile” este adevărată, şi că trebuie pecetluită(v. 26), pentru a nu va fi înteleasă decât la vremea sfârşitului, Daniel a stat bolnav şi leşinat mai multe zile!  Apoi s-a sculat şi şi-a văzut de treburile împărătiei!

(rezumat după o conferintă de Edi Constantinescu)

Anunțuri