!!! Soldaţi Americani cântă Trăim vremi de har ca Ilie !!! There is no God like Jehovah – sung my American soldiers

agnus dei - english + romanian blog

Trăim vremi de har ca Ilie,
Cuvântul divin proclamând,
Trăim iar în vremea lui Moise, profetul,
Neprihănire primind.
Deşi zi de zi încercări vin,
E foame, întuneric, război,
Rămânem un glas care strigă-n pustie:
“Pregătiţi calea Domnului Sfânt!”

/: El vine iar peste nori păşind,
Trâmbiţe vestesc, un soare strălucind,
Să-L slăvim, e-al îndurării an,
Din Sion El ne-a mântuit. : /

Sunt zilele lui Ezechiel,
Când oasele prind viaţă iar.
Sunt zilele-n care, ca David, psalmistul,
Un templu de laudă zidim.
Sunt zilele de seceriş sfânt,
Sunt holdele coapte pe câmp,
Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne,
Cuvântul divin proclamând.

/: Nimeni nu este ca Tine.:/

Vezi articol original

O părere la “!!! Soldaţi Americani cântă Trăim vremi de har ca Ilie !!! There is no God like Jehovah – sung my American soldiers

  1. Nu e frumos, dar am râs cu poftă; deși e de plâns, Doamne iartă-mă… Soldații americani cântă slavă lui Dumnezeu și-i slujesc lui Satan. Bunăoară, asupresc, ucid și jefuiesc alte popoare la ordinul unui individ care spune că biblia creștină este ceva depășit și ridicol, bătându-și joc chiar în congresul american de mesajul lui Dumnezeu și de cele 10 porunci care deja sunt interzise de autoritățile americane a fi afișate în parcurile din Washington DC. Da” cântăm nenicule, cântăm ca tâmpiții din toți bojocii Haleluia God în timp ce-i slujim lui Mamona (Matei 6.24)… E cumva sentimentul de vinovăție prin care criminalul caută justificări și scuze în fața lui Dumnezeu?… Și David cânta la psalmi și laude Domnului de numa numa, și se lăsa corupt de Satan…
    Mulţi dintre necredincioşi se vor plânge lui Dumnezeu în ziua apocalipsei, spunându-i că au proorocit în numele Lui, au scos dracii în numele Lui, au făcut minuni în numele Lui, însă pentru că nu au ascultat poruncile, legea, principiile luminii (să nu ucizi, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu înşeli pe nimeni, să-ţi cinsteşti părinţii, …), vor fi lepădaţi de Dumnezeu: Matei 7.22-23. Poate c-ar fi mai bine ca-n loc să cânte tâmp, să atace Congresul american și Casa Albă care slujesc sionismul talmudic anti-creștin prin care Israelul asuprește și ține americanii în sclavie și-i pune să subjuge alte state la rândul lor, la ordinele venite direct de la arabi și evrei…

    It ain’t nice, but I laughed stitches, forgive me, God… American soldiers singing praise to Lord and in the meantime serving Satan. Likewise, they subdue, kill and plunder other people at the order of a bloke that says about the christian bible to be obsolete and ridiculous, mocking precisely into the american congress hall the word of God and the ten commandments that are already forbidden to be dispayed into the parks of Washington DC by the american authorities. Yet we sing, pops, we sing like dafts from deep our reigns Haleluia God whilst we serve Mammon (Matthew 6.24). Is it somehow the guilt feelling by which the killer seeks justifications and excuses in front of God? David too, sang lots of psalms and praises to God aheap, and let himself corrupted by Satan…
    “Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have we not prophesied in Your name, cast out demons in Your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, “I never knew you; depart from Me, you who practiced lawlessness!” (that means trespassing the commandments that you do not kill, do not comit adultery, do not steal, do not cheat anybody, that you honour your parents, that you do not bear false witness…)… Maybe it would be better if, instead of singing foolishly, they attacked the american congress and the White House that serve the anti-christian talmudic zionism by which Israel oppresses and holds the americans into slavery and put them oppress other states likewise, at the direct orders coming from arabs and jews…

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s