Martin Luther(de Iosif Ton)

Sursa:Iosif Ton-site 

image

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther era un călugăr augustinian care se lupta cu îndârjire împotriva păcatului din sine. El se spovedea zilnic și își aplica cu strictețe pedepsele (la catolici ”penitențele”, la ortodocși ”canoanele”) pe care i le dădea duhovnicul lui. Universitatea catolică din Wittemberg i-a cerut lui Luther să predea un curs despre epistola către Romani. Studiind capitolul trei din Romani, Luther a înțeles că Dumnezeu L-a încărcat pe Fiul Său cu toate păcatele noastre și L-a pedepsit pe El pentru toate. Luther și-a pus imediat întrebarea: ”De ce să mă mai pedepsesc și eu pentru păcatele mele, când Isus Cristos a fost pedepsit pentru ele?”

Așa s-a trezit Luther să vadă că învățătura Bisericii catolice că omul trebuie să facă penitențe pentru păcate este greșită. Cu gândirea lui de jurist (începuse să studieze dreptul, când a intrat în mânăstire), el a ajuns să formuleze învățături noi, prin care a făcut Reforma creștinismului. Iată care sunt acestea:

1. Dumnezeu a făcut un transfer: a luat păcatele noastre și le-a pus pe Fiul Său.

2. Dumnezeu ne cere să credem în moartea Fiului Său în locul nostru.

3. Când noi credem vestea aceasta bună, Dumnezeu ne transferă nouă dreptatea Fiului Său.

4. Prin acest dublu transfer, noi ”suntem socotiți drepți”, sau suntem ”îndreptățiți”. Aceasta se numește ”îndreptățirea prin credință.”

5. Actul de îndreptățire se numește și ”mântuirea prin credință.” Subliniem că pentru Luther mântuirea este numai un act juridic: noi suntem declarați drepți, nu suntem și făcuți drepți. Adică, noi rămânem păcătoși dar, prin repetate acte de credință, suntem în continuare ”îndreptățiți”.

Actul prin care Dumnezeu ne-a procurat mântuirea este un act al harului, înțeles ca un dar nemeritat al lui Dumnezeu. Luther a citat din Efeseni 2:8 că mântuirea este ”prin har, prin credință”. Dar el a adăugat un cuvânt în plus, cuvântul ”numai” care dă acestei doctrine un înțeles total diferit de ceea ce scrie Pavel: ”numai prin har, numai prin credință”, formulă ce intenționa să spună că faptele noastre bune nu pot fi incluse în procesul mântuirii.

Marea descoperire a lui Martin Luther – pentru care îl cinstim ca mare reformator – este conceptul îndreptățirii prin credință. Acest concept este baza reformei și este acceptat ca bază a doctrinei mântuirii de către aproape toate credințele protestante evanghelice. Spun aproape, deoarece sunt și excepții. Nu este criticată îndreptățirea prin credință în sine. Adică, nu este criticat ce spune ea, ci ceea ce nu spune. Mulți teologi de astăzi se plâng de faptul că în doctrina lui Luther despre îndreptățire nu se poate integra organic doctrina despre sfințirea vieții.

După doctrina luterană a îndreptățirii prin credință este posibil ca omul să fie mântuit fără să se întâmple în el nici un fel de transformare. De fapt, Luther a ținut să precizeze că omul rămâne întotdeauna păcătos, dar este mereu îndreptățit (formula lui în limba latină era: semper pecatorum est justus, adică ”pentru totdeauna păcătos, dar îndreptățit”).

De aici, în epoca modernă s-a dezvoltat teoria că poți să-L primești pe Isus ca Mântuitor fără să-L faci și Domn, adică fără să devii ucenicul Lui și să trăiești după învățătura Lui.

Această teorie ia multe forme și i se dau multe explicații sau justificări. În practică, totul devine clar când te uiți la modul în care se face evanghelizare: Este prezentată moartea Domnului Isus încărcat cu păcatele noastre și apoi omul este invitat să creadă această ”veste bună” și i se promite că dacă o crede este mântuit, adică păcatele îi sunt iertate și va merge în cer când va muri. Unii adaugă că pentru a fi mântuit trebuie să fii și botezat.

La acestea, în special în America, cei mai mulți evangheliști adaugă clar că ”odată mântuit pentru totdeauna mântuit,” sau, cu alte cuvinte, ”mântuirea nu se mai poate pierde.” Baptiștii români nu spun lucrul acesta în cuvinte, dar atunci când predicatorul te asigură că dacă ai crezut și te-ai botezat poți fi sigur că ești mântuit (ai ”siguranța mântuirii”), adică mergi în cer când mori, îți spune de fapt că indiferent ce faci de atunci înainte tu ești mântuit, adică mergi în cer când mori.

Desigur, toți pastorii și predicatorii se grăbesc să adauge că Dumnezeu așteaptă să ai o viață schimbată, să nu mai trăiești ”ca lumea”, dar lucrul acesta nu este legat de mântuire! Ți se spune că trebuie să trăiești după voia lui Dumnezeu din dragoste, sau din recunoștință pentru ce a făcut El pentru tine, dar lucrul acesta, chiar dacă este foarte de dorit, totuși el nu este necesar pentru mântuire, deoarece mântuirea ți-a fost garantată de faptul că ai crezut în jertfa lui Isus.

Teza pe care o formulează astăzi mulți teologi și la care subscriu și eu, este că acest fel de a predica ”evanghelia” este motivul pentru care bisericile sunt pline de oameni cu viețile neschimbate. Acest fel de mesaj nu produce oameni de caracter! Martin Luther a numit teologia pe care a obținut-o el din epistola către Romani este ”teologia crucii”, iar Melanchthon, care era ajutorul principal al lui Luther, a spus că ”a-L cunoaște pe Cristos înseamnă să știi să beneficiezi de moartea Lui.”

Chiar și la noi, un teolog baptist a scris recent că singurul lucru pentru care a venit Cristos a fost ca să moară pentru păcatele noastre ca să ne ducă în cer. Cu alte cuvinte, singura lui funcție a fost aceea de Mântuitor și nimic altceva!

Precizăm că Ioan Calvin (1509-1564) a acceptat în mod fundamental doctrina îndreptățirii prin credință, dar el a subliniat mult mai puternic idea că omul nu este liber să aleagă (și Luther a făcut lucrul acesta) și că oamenii sunt predestinați de Dumnezeu fie pentru mântuire fie pentru pedeapsa veșnică. Desigur, dacă ești ales de Dumnezeu pentru mântuire, aceasta nu se mai poate pierde și deci ușa este larg deschisă pentru a crede că poți fi mântuit fără ca prin aceasta să ai viața schimbată.

Pe tot parcursul carierei mele de predicator mi-am pus întrebarea aceasta: De ce mesajul pe care îl predicăm noi nu schimbă viețile oamenilor? De ce în cultul nostru nu apar mari caractere, oameni pasionați pentru integritate, pentru corectitudine, pentru cinste, pentru adevăr?

Am ajuns în cele din urmă să văd că toate acestea se întâmplă fiindcă punctul nostru de plecare pentru construirea unei credințe creștine nu este învățătura Domnului Isus.

Când spun aceasta, nu vreau să spun că apostolul Pavel a fost greșit în ce a scris în epistola către Romani. Nu ceea ce a scris ele este greșit, ci greșit este sistemul teologic construit de oameni pe ceea ce a scris el. Va trebui deci să începem cu învățătura Domnului Isus și să vedem cum a predicat El Evanghelia și apoi vom reveni la apostolul Pavel și vom vedea că el n-a predicat o altă Evanghelie. Apostolul Pavel a fost pasionat pentru Evanghelia pe care i-a dat-o Domnul Isus Însuși prin revelație (Galateni 1:11-12). Vom fi surprinși să vedem cât de bine și de exact a captat el învățăturile Domnului Isus și cât de fidel le-a expus el în epistolele sale. Lucrul acesta va întări credința noastră în unitatea revelației, în unitatea învățăturii din Sfânta Scriptură.

(Notă de subsol: Această expunere este extrem de condensată, fiindcă este o încercare de a cuprinde ceea ce s-a întâmplat prin Martin Luther și ce continuă să se întâmple de atunci până astăzi într-un segment majoritar al creștinismului protestant. Datorită acestei condensări, unii mă vor critica spunând că sunt nedrept cu Luther sau că nu prezint corect situația de astăzi din acest segment majoritar. Știu! Dar acesta este riscul pe care mi-l asum. Tot ce scriu poate fi criticat și de la stânga și de la dreapta. Repet: îmi asum riscul de a fi ”dovedit” că sunt greșit, de a fi răstălmăcit, ridiculizat, etc. Aceasta înseamnă că ating un nerv care doare! Toți cei pe care îi doare ce scriu eu vor căuta să mă sfâșie. Și cu cât îi doare mai tare, cu atât vor țipa mai tare. Dar, vreau să le spun cu dragoste că dacă vor citi cu atenție învățătura Domnului Isus, pe care o voi expune în continuare, și o vor primi pentru ei înșiși, vor fi vindecați. Pe toți frații mei care mă critică cu atâta înverșunare, deoarece sunt convinși că le stric credința, vreau să-i asigur că nu vreau să stric, ci să vindec și să construiesc. De aceea vă rog să citiți în continuare.)

Reclame

2 păreri la “Martin Luther(de Iosif Ton)

 1. Ohoo, dragilor, dar lucrurile sunt atât de simple. Cuvântul lui Dumnezeu nu este vag sau echivoc în ceea ce priveşte calea de urmat spre a te mântui… A spus Pavel că dacă te-ai botezat înseamnă că eşti mântuit şi nu pierzi mântuirea? Da? Ok!!! Ia gândiţi-vă puţin: poţi să fii botezat şi apoi să ucizi în continuare, să furi, să înşeli, să preacurveşti în continuare, să chemi duhurile morţilor la sfat în continuare, să te închini la cadavre şi lucruri făcute de om în continuare, să asupreşti şi să subjugi alţi oameni şi popoare în continuare, cum fac catolicii sau ortodocşii, hinduşii sau budiştii, islamiştii sau iudaicii, precum şi pretinşii creştini? Botezul înseamnă altceva dragilor, anume să urmezi calea Duhului dreptăţii (IOAN 14.16-17, IOAN 14.26), căci nu degeaba spune Iisus că pe El îl poţi nega, dar nu şi pe Duhul Adevărului pe care El îl reprezintă (Matei 12.32)… Aşadar creştin nu este cel care spune că-l iubeşte pe Hristos, cel care spune că-l cunoaşte pe Hristos, ci cel care ascultă poruncile lui Hristos şi urmează calea lui Hristos, este cel care urmează Legea lui Dumnezeu propovăduită de Fiul Său. Aşadar creştin este oricine care urmează Legea Divină, din orice seminţie sau rasă, femeie sau bărbat, şi care este catalogat conform legii oficiale a ţării sale ca fiind ortodox sau catolic, iudaic sau islamist, ateu sau budist, hindus sau voodoo, fără voia sa, ci prin actul oficial de naştere… Iar această LEGE DIVINĂ este CLARĂ, NEECHIVOCĂ, şi numai prin EA suntem mântuiţi, nu prin vorbe şi pretenţii de tip catolic, ortodox, mormon etc, astfel încât nimeni să nu se poată coti de la JUDECATĂ sub pretextul că l-a băgat un om într-un lighean cu apă: Iisus spune ce să faci ca să ajungi în Rai, anume să nu ucizi, să nu preacurveşti, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe nimeni, să-ţi cinsteşti părinţii (Marcu 10.19)… Ăsta-i adevăratul botez, căci şi de scoţi dracii sau prooroceşti în numele lui Dumnezeu, şi de faci minuni în numele lui Hristos, nu te mântui dacă nu urmezi Legea (MATEI 7.22-23)… Aşadar, ne spune clar Iisus, nu este suficient să spui PUBLIC că primeşti botezul, adică Duhul Dreptăţii lui Dumnezeu, ci trebuie să-l şi primeşti în tine, în inima şi sufletul tău cu adevărat, şi astfel să urmezi Principiile Luminii. Credinţa nu se afirmă, creştinul nu merge la biserică, ci el este o biserică prin viaţa şi faptele sale (MATEI 6.5). Creştinul aşadar, nu este un om care spune: eu sunt creştin şi sunt mântuit că am fost botezat într-un lighean cu apă şi cred în Iisus, sâc sâc! Cei mai răi anti-creştini sunt chiar cei care pretind că sunt creştini, dar de fapt nu sunt, căci nu urmează Legea. Asta ne-o spune clar apostolul Pavel: dintre creştinii oficiali, cei mai mulţi necredincioşi prin faptele şi cugetul lor sunt evrei (Tit 1.10)… Plus de asta, odată ce te-ai botezat şi după aceea te spurci din nou, încălcând legea, eşti mai rău de şapte ori ca necredincioşii necurăţaţi vreodată: el, neprihănitul curăţat şi căzut iar în păcat mai primește în el 7 duhuri rele pe lângă duhul necurat care le aduce acolo (Luca 11.25-26)…
  Nuu, creştinul e altceva dragilor, anume omul care urmează Legea din dragoste, din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea fiinţei lui, adică este omul care urmează prima şi cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu (MARCU 12.29-30)… Aşadar, haideţi să nu descoperim noi miezul din dodoaşcă şi să spunem ceva în plus faţă de Biblie, să îndreptăm noi Biblia aidoma catolicilor, mormonilor, ortodocşilor sau dracu mai ştie cui… Cuvântul lui Dumnezeu ne spune TOTUL, nu trebuie NIMENI să vină cu completări, perfecţionări sau adăugiri, căci ce a fost de spus s-a spus (Apocalipsa 22.18-19, IOAN 21.22, IOAN 21.24), iar noi nu trebuie decât să urmăm şi să înţelegem Cuvântul, să descoperim şi să prezentăm Duhul Dreptăţii, nu să-L perfecţionăm, căci El este Perfect, iar noi suntem păcătoşi şi astfel imperfecţi… Aşadar, orice slugă care practică crima, hoţia, camăta, nedreptatea, înşelătoria, care asupreşte străinul în timp ce spune cu gura mare că ascultă poruncile Domnului său care iubeşte străinul (DEUTERONOM 10.19), care nu practică camăta, hoţia, crima, nedreptatea, este de 7 ori mai netrebnică şi osândită decât criminalul de rând… Nu degeaba spune apostolul Pavel că nu-i suficient să primeşti Duhul Adevărului în vorbe, ci şi în fapte, iar botezul înseamnă urmarea Legii, nu încălcarea acesteia, botezul înseamnă să suferi ca şi Hristos pentru Dreptatea Legii Divine, nu s-o încalci: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori; moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El” ( Romani 8:17). Apostolul Pavel spune că oamenii sunt mântuiţi dacă CRED Şi URMEAZĂ CUVÂNTUL EVANGHELIEI, CĂCI DEGEABA AU CREZUT DACĂ N-AU URMAT CUVÂNTUL EVANGHELIEI, cuvânt în care Hristos a murit pentru păcatele oamenilor, lege după care a fost îngropat şi a fost înviat a treia zi, împlinind-o ( 1 Corinteni 15.1-4)… Oricine crede în Hristos, adică urmează calea Sa, nu este judecat, dar cine nu crede, adică nu urmează pilda lui Mesia şi face rele, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu, căci oricine face răul, urăşte lumina, ca să nu i se vadă faptele, iar cine urmează adevărul vine la lumină ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute după legea lui Dumnezeu: Ioan 3.18-21

  Apreciază

 2. La Etalonul cel Divin
  Ce ni L-a dat Mesia
  Cati mai alearga si cati vin
  Cautand Imparatia

  Si cati mai tin cum au primit
  Credinta stramoseasca
  Cum e icoana de privit
  Duminica-n fereastra

  Venim cu tot ce ni s-a spus
  In ani de pocainta
  La-nvatatura lui Isus
  La viata de Credinta?…

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s