America în profeția biblică?

image

Amazing Fact (preluat și adaptat)

Oare o fi adevărat? America în profetia biblică– absolut!
Când te gândeşti, este normal ca naţiunea cea mai puternică şi cea mai influentă de pe pământ să joace un rol vital în ultimile evenimente uimitoare ale încheierii istoriei acestei lumi. Dar chiar mai multe surprize vă aşteaptă pe când Biblia descoperă cum a ajuns la existenţă şi de ce naţiunea conducătoare a lumii! Înainte de a începe acest ghid de studiu, vă rog să citiţi Apocalipsa 13:11-18, deoarece aceste opt versete vă oferă un tablou profetic despre America în zilele care ne stau în faţă.

Două puteri mondiale  sunt simbolizate în Apocalipsa 13.

Fiara cu  șapte capete(Apoc. 13:1-10) nu este altcineva decât papalitatea romană.

„rana cea de moarte”(v.3)
Această profeţie s-a împlinit în 1798, când generalul lui Napoleon,

image

Berthier l-a luat prizonier pe papă şi puterea papală a primit o rană de moarte.

„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară,care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.” Apocalipsa 13:11.

Luarea papei ca prizonier amintită în versetul 10 a avut loc în 1798, iar noua putere (versetul 11) a fost văzută ridicându-se cam în acelaşi timp. Statele Unite şi-au declarat independenţa în 1776, au votat constituţia în 1787, au adoptat Legea Drepturilor Omului în 1791 şi au fost recunoscute ca putere în lume prin 1798. Perioada i se potriveşte evident Americii.

Cornele reprezintă regi şi regate sau guverne (Daniel 7:24 8:21). În acest caz, ele reprezintă cele două principii după care se conduce America: libertate civilă şi religioasă. Aceste două principii de guvernare s-au mai numit   „republicanism” (un guvern fără un rege) şi   „protestantism”(o biserică fără un papă). Alte naţiuni din vremuri de demult i-au obligat pe oameni să sprijine prin dări religia de stat. Majoritatea au şi asuprit pe disidenţii religioşi, dar America a stabilit ceva cu totul nou: Libertatea de a te închina aşa cum vrei fără ca guvernul să intervină sau să comande cu protecţie guvernamentală. Lipsa cununilor înseamnă o formă republicană de guvernare mai degrabă decât o monarhie. Coarnele asemenea unui miel denotă o naţiune nevinovată, tânără, iubitoare de pace, care nu asupreşte şi spirituală. De 28 de ori se face referire la Domnul Isus în Apocalipsa ca la un miel. Deci, acest guvern nou încerca să-I susţină principiile. Nici o altă putere de pe pământ nu i s-ar fi putut potrivi caracteristicilor şi perioadei de timp fiarei cu coarne de miel, cu excepţia Americii.

Notă specială: Cât ne-am mai dori să putem să ne oprim aici în descrierea făcută de Domnul Isus Americii, dar nu putem, pentru că nici El nu S-a oprit aici. Ceea ce urmează este zdruncinător şi tulburător. America este într-adevăr o ţară mare cu libertatea ei de conştiinţă, presă, vorbire şi întreprindere protecţia pe care o oferă, ocaziile ei de aur, simţământul de fair play, simpatia ei pentru cei asupriţi şi puternica ei orientare creştină. Nu este desăvârşită, dar chiar şi acum nenumăraţi oameni din alte ţări se grăbesc să devină cetăţeni americani în fiecare an. Dacă uşile Americii s-ar deschide larg, o mare parte din populaţia lumii s-ar muta imediat în Statele Unite în „raiul pe pământ” aşa cum îl percep ei. Trist, dar această ţară bogat binecuvântată se va schimba drastic în zilele care urmează, grăbind încercări şi vaiuri fără pereche pentru poporul lui Dumnezeu. Declarăm asta cu reticenţă şi multă îngrijorare.

Ce înseamnă când profeţia din Apocalipsa 13:11 declară că America va vorbi ca un „balaur”?
balaurul este Satana, care lucrează prin diferite guverne ale pământului ca să-şi instaureze împărăţia lui cea rea şi să zdrobească biserica lui Dumnezeu prin persecutarea şi nimicirea poporului Său. Scopul Satanei a fost din totdeauna să uzurpe puterea şi scunul de domnie al lui Dumnezeu şi să-i silească pe oameni să i se închine şi să asculte de el. (Vezi Ghidul studiului 2 pentru mai multe detalii). Aşa că „vorbea ca un balaur” înseamnă că Statele Unite (sub influenţa Satanei) îi vor sili pe oameni, la timpul sfârşitului, să se închine contrar conştiinţei sau vor fi pedepsiţi.

Ce va face America anume ca să o facă să vorbească asemenea unui balaur ?

A. „Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei.”

image

America va deveni o putere persecutoare care îi va sili pe oameni să acţioneze împotriva conştiinţei lor, aşa cum a procedat Roma papală care este zugrăvită în prima jumătate a capitolului 13 din Apocalipsa.

B.  „Şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată”.(Apocalipsa13:12)

Statele Unite vor conduce naţiunile lumii în a sili închinarea şi credincioşia faţă de antihristul papal. Problema este şi a fost întotdeauna închinarea. Cui i te vei închina şi de cine vei asculta? De Domnul Hristos Creatorul şi Răscumpărătorul tău sau de Antihrist? Orice suflet de pe pământ i se va închina în cele din urmă unuia sau celuilalt. Întreaga abordare va apărea profund spirituală. Vor avea loc minuni incredibile (Apocalipsa 13:14, 15) care vor înşela miliarde (Apocalipsa 13:3).

Aceia care vor refuza să i se alăture acestei mişcări vor fi consideraţi radicali fără de Dumnezeu. Isus numeşte America protestantă din timpul sfârşitului un „prooroc mincinos” (Apocalipsa 19:20 20:10), deoarece va părea demnă de încredere şi spirituală dar în schimb va fi satanică în purtarea ei.

C. „Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.”
(Apocalipsa 13:4)

image

Statele Unite îi vor face chip fiarei legiferând închinarea religioasă. Vor da o lege care să ceară să te închini şi îi vor sili pe oameni fie să asculte, fie să fie omorâţi. Această acţiune reprezintă o imitaţie sau un chip al alianţei biserică-stat pe care a folosit-o papalitatea în timpul evului mediu, când era în putere, atunci când milioane au fst omorâţi pentru credinţa lor. America va alia guvernul civil şi protestantismul apostaziat într-o „căsătorie” care va sprijini papalitatea. Va influenţa atunci toate naţiunile lumii să-i urmeze exemplul. Astfel, papalitatea va câştiga sprijinul lumii întregi.

D. „Şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” (Apocalipsa 13:15)

Statele Unite, în calitate de lider al acestei mişcări internaţionale, va influenţa toate naţiunile lumii să impună un decret de moarte universal asupra tuturor celor care refuză să se închine fiarei sau chipului ei. Un alt nume pentru această coaliţie mondială este „Babilonul cel mare.” (Ghidul studiului 22 vă va oferi mai multe informaţii.) Această alianţă mondială, în numele lui Hristos, va înlocui convingerea pe care o aduce doar Duhul Sfânt cu puterea poliţienească şi va forţa închinarea.

Punctele finale de controversă vor fi închinarea şi ascultarea de fiară şi primirea semnului ei–duminica drept zi sfântă–în balanţă cu închinarea şi ascultarea de Hristos şi primirea semnului Său–Sabatul Său cel sfânt, ziua a şaptea.

Când problemele vor deveni clare şi oamenii vor fi siliti fie să se închine duminica şi să calce Sabatul sau să fie omorâţi, acei care vor alege duminica în locul Sabatului, în esenţă, se vor închina fiarei. Ei vor fi ales să asculte de cuvântul unei fiinţe create, al unui om, în loc să asculte de cuvântul Creatorului lor, Domnul Isus Hristos.

Iată propria declaraţie a papalităţii: „Biserica a schimbat Sabatul în duminică şi se închină în acestă zi printr-o ascultare tăcută faţă de mandatul Bisericii Catolice.” Hartford Weekly Call, 22 Februarie, 1884.
*****                                                  *****
(notă admin.)
Interpretarea de mai sus,dată profetiei din capitolul 13 al Apocalipsei,apartine miscării adventiste  ,inspirată din cartea „Tragedia veacurilor”
Ellen G. White,care susține că sistemul religios(și fals) al noii ordini mondiale,unite cu statul,  va implementa o lege duminicală obligatorie pentru toată lumea, ca metodă de control ,urmată de sanctiuni economice și în cele din urmă pedeapsa cu moartea.Această interpretare a „semnului fiarei”.. a creeat asteptări ,ba chiar psihoze, în rândurile advente(care asteaptă împlinirea profetiei pe care își fundamentează doctrina)
Numai că, așa după cum se știe ..interpretările cu „semnul fiarei”diferă,cea mai populară și răspândită este varianta cu microcipul implementat conditionat.Dacă vei accepta să te închini sau nu ..unei persoane(antihristul).
Deocamdată este libertate ,o astfel de lege mondială obligatorie nu
s-a dat..dar se aude ici colo vorbindu-se de ea..și că unele tari o promovează,în stadiu incipient.

Publicat de misucroitor

cercetător independent, amator, politici globale, profeție biblică.

3 gânduri despre „America în profeția biblică?

 1. – APOI AM VĂZUT RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT (adică, probabil, doctrine ce nu vin din popor şi nu reprezintă popoare, doctrine ce vin din plăsmuiri şi misticism satanic, cum este teoria evoluţiei, care se bazează pe nişte resturi animale scoase din pământ, pe nişte oase dezgropate, cioplite şi modificate de către evreul Darwin şi rudele lui pentru a se da impresia că trupurile descompuse ale maimuţelor ar fi de fapt oameni sau strămoşi ai oamenilor pe jumătate maimuţă) O ALTĂ FIARĂ, CARE AVEA DOUĂ COARNE (adică, probabil, Imperiul Semito-Mason ce are în subordine cele două blocuri chipurile antagonice, respectiv blocul capitalist şi blocul comunist ce au ca liant comun teoria satanică a evoluţiei, impusă de evreul mason Darwin) CA ALE UNUI MIEL (doctrina blocurilor capitaliste şi comuniste susţine că urmăreşte realizarea păcii, dreptăţii, democraţiei, respectarea drepturilor omului, libertate şi egalitate), ŞI VORBEA CA UN BALAUR (tot timpul capii capitalişti şi comunişti au ameninţat cu războiul şi au dus războaie de asuprire, cucerire, exterminare atât a altor popoare cât şi de subjugare şi exterminare a popoarelor din propriile ţări, în speţă a celor non-semite pe care le-au micşorat constant ca număr şi le-au înlocuit cu evrei şi arabi, adică cu semiţi): APOCALIPSA 13.11
  – EA LUCRA CU TOATĂ PUTEREA FIAREI DINTÂI ÎNAINTEA EI (imperiile antice, cel babilonian, în cele din urmă cel roman, care au fost supuse şi conduse din umbră de către evrei după cum dezvăluie clar Biblia Creştină); ŞI FĂCEA CA PĂMÂNTUL ŞI LOCUITORII LUI SĂ SE ÎNCHINE FIAREI DINTÂI, A CĂREI RANĂ DE MOARTE FUSESE VINDECATĂ (toate popoarele se supun Israelului, direct şi prin FMI-ul condus de la Ierusalim de către evrei, căci desfiinţarea statului Israel acum 2000 de ani a fost anulată prin reînfiinţarea statului Israel în 1947, cu ajutorul militar şi logistic, politic şi de propagandă, deschis şi direct al Uniunii Sovietice şi al Statelor Unite ale Americii, cele două coarne ale fiarei darwiniste, adică ale Imperiului Semito-Mason, majoritatea covârşitoare a liderilor sovietici şi americani fiind semito-masoni): APOCALIPSA 13.12
  – FIARA SĂVÂRŞEA SEMNE MARI, PÂNĂ ACOLO CĂ FĂCEA CHIAR SĂ SE POGOARE FOC DIN CER PE PĂMÂNT, ÎN FAŢA OAMENILOR (adică, probabil, bombe, rachete incendiare, război aerian, artificii, lasere spaţiale, reclame, propagandă video-acustică în spaţiu deschis, etc): APOCALIPSA 13.13
  – ŞI AMĂGEA PE LOCUITORII PĂMÂNTULUI PRIN SEMNELE PE CARE I SE DĂDUSE SĂ LE FACĂ ÎN FAŢA FIAREI (popoarele au căzut pe rând sub jugul Israelulului apostat, cu forţa, prin datoriile forţate la FMI, ori datorită propagandei sociale, morale, politico-religioase a claselor de politruci şi popi anti-creştini din blocurile comuniste şi capitaliste, în majoritate semito-masoni). EA A ZIS LOCUITORILOR PĂMÂNTULUI SĂ FACĂ O ICOANĂ FIAREI (adică, probabil, posturile tv şi mass-media care laudă şi preamăresc statul Israel şi poporul evreu în majoritate apostat de la creştinism, prin politrucii, moderatorii media americani, ruşi, români, bulgari, francezi, germani, englezi, ai tuturor ţărilor Imperiului Semito-Mason, şi care, în frunte cu politrucii americani şi ruşi merg anual la Ierusalim să prezinte omagiile şi supunerea lor faţă de statul Israel, în procesiuni dedicate Holocaustului, asupririi milenare a poporului evreu), CARE AVEA RANA DE SABIE ŞI TRĂIA (statul Israel reânfiinţat după distrugerea lui prin sabie, acum 2000 de ani): APOCALIPSA 13.14
  – I S-A DAT PUTERE SĂ DEA SUFLARE ICOANEI FIAREI (adică, probabil, apariţii propagandistice filmate şi date la tv, pe micile ecrane, etc), CA ICOANA FIAREI SĂ VORBEASCĂ ŞI SĂ FACĂ SĂ FIE OMORÂŢI TOŢI CEI CE NU SE VOR ÎNCHINA ICOANEI FIAREI (cei ce se opun propagandei ce subjugă popoarele lumii în faţa statului Israel, inclusiv evreii creştini sunt deja ostracizaţi, dar vor fi şi lăsaţi şomeri, muritori de foame sau chiar vor fi asasinaţi): APOCALIPSA 13.15
  – ŞI A FĂCUT CA TOŢI: MICI ŞI MARI, BOGAŢI ŞI SĂRACI, SLOBOZI ŞI ROBI, SĂ PRIMEASCĂ UN SEMN PE MÂNA DREAPTĂ SAU PE FRUNTE (să fie oare steaua lui David, fie cu 5, fie cu 6 colţuri, care este prezentă pe majoritatea chipiurilor, treselor, gradelor militarilor, poliţiştilor, jandarmilor lumii, pe steagurile şi însemnele masonice, pe emblemele şi steagurile naţionale ale majorităţii naţiunilor, ale organizaţiilor mistice sau nemistice ale planetei?): APOCALIPSA 13.16
  – ŞI NIMENI SĂ NU POATĂ CUMPĂRA SAU VINDE (adică, probabil, nimeni să nu poată fi patron, stăpân, căci ca să vinzi şi să cumperi trebuie să ai autorizaţii şi relaţii speciale înalte cu sistemul, înseamnă să poţi face comerţ, să controlezi comerţul de mărfuri, înseamnă independenţă materială, bogăţie adică, nu înseamnă să fii un om simplu şi fără relaţii speciale cu sistemul masono-semit ce urmăreşte slujirea lui Satan), FĂRĂ SĂ AIBĂ SEMNUL ACESTA, ADICĂ NUMELE FIAREI, SAU NUMĂRUL NUMELUI EI (adică, probabil, o autorizaţie având ca pictogramă steaua lui David, numele ori simbolul numelui „ISRAEL”, sau numărul 6 6 6 care reprezintă numărul de litere ce compun numele „ISRAEL”, care ISRAEL a fost înfiinţat de trei ori în istorie, de unde rezultă de trei ori cifra 6): APOCALIPSA 13.17
  – CEI ÎNŢELEPŢI SĂ SOCOTEASCĂ NUMĂRUL FIAREI, CĂCI ESTE UN NUMĂR DE OM, ŞI NUMĂRUL EI ESTE
  6 6 6. AŞADAR, DE AVEM RAŢIUNE ŞI BUN SIMŢ, SĂ DESCIFRĂM IDENTITATEA FIAREI… NUMELE FIAREI, SAU NUMĂRUL NUMELUI FIAREI ESTE UN NUMĂR DE OM, ANUME 6 6 6… CINE SE OPUNE LUI DUMNEZEU? EVIDENT, BALAURUL, FIARA, IAR ACEST NUME AL FIAREI ESTE DAT DUPĂ NUMELE UNUI OM, RESPECTIV IMPOSTORUL IACOV, CEL CARE I-A UZURPAT DREPTUL PRIMULUI NĂSCUT FRATELUI SĂU ESAU. BA MAI MULT, IACOV S-A LUPTAT CU DUMNEZEU LA TRECEREA UNUI PÂRLEAZ, IAR DUMNEZEU L-A LOVIT ÎN INTERIORUL COAPSEI PE IACOV, DAR L-A LĂSAT ÎN VIAȚĂ. DE ATUNCI, DUMNEZEU I-A DAT LUI IACOV NUMELE DE ISRAEL, CARE ÎNSEAMNĂ ”CEL CE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU”( FACEREA 32.28). ACESTA ESTE SIMBOLUL FIAREI, EVIDENT, CĂCI ORICINE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU ESTE SATAN SAU SLUJITOR AL LUI SATAN. CĂ IACOV E POSIBIL SĂ SE FII CĂIT PENTRU RELELE LUI ÎN VIAȚĂ ESTE UNA, DAR SIMBOLUL NUMELUI SĂU RĂMÂNE, ESTE STATUL ISRAEL, ADICĂ E NUMELE COMPUS DIN 6 LITERE ȘI CARE ÎNSEAMNĂ PRACTIC SATAN, CĂCI SATAN E CEL CE SE LUPTĂ CU DUMNEZEU ȘI VREA SĂ-I UZURPE TRONUL. STATUL ISRAEL, AL CĂRUI NUME ESTE COMPUS DIN 6 LITERE, A APĂRUT DE 3 ORI ÎN ISTORIE, ULTIMA DATĂ ÎN 1947, DUPĂ O DISPARIȚIE DE 2000 DE ANI; DE AICI VINE SIMBOLUL LUI ISRAEL, CARE ESTE CIFRA 6 REPETATĂ DE 3 ORI, ADICĂ 6 6 6. LA REÂNFIINȚAREA ISRAELULUI AU CONTRIBUIT CAPITAL EVREUL STALIN, CARE A RECUNOSCUT PRIMUL OFICIAL ISRAELUL CA STAT AL EVREILOR, DAR ȘI SEMITO-MASONUL TRUMAN CARE A TRIMIS SCLAVII AMERICANI CU LOGISTICA ȘI TRUPELE NECESARE SUBJUGĂRII ȘI MASACRĂRII PALESTINIENILOR CE NU ACCEPTAU OCUPAȚIA EVREIASCĂ, ADICĂ SEMITO-MASONII CE CONDUCEAU URSS-UL ȘI USA-UL. CĂ OMUL IACOV S-A MÂNTUIT E UNA, DAR CĂ STATUL ISRAEL ÎL REPREZINTĂ PE SATAN ESTE ALTA, ANUME O CERTITUDINE (VEZI LUCA13.34, UNDE DUMNEZEU NE ARATĂ CLAR CĂ IERUSALIMUL PĂMÂNTESC ESTE NEDREPT, MALEFIC). ASTFEL, ESTE FOARTE MARE PROBABILITATEA CĂ FIARA LA CARE SE ÎNCHINĂ TOȚI REGII ȘI DOMNITORII PĂMÂNTULUI, BOGAȚII ȘI SĂRACII LUMII ESTE STATUL ISRAEL, CĂCI CE ALT STAT S-AR MAI PUTEA REÎNFIINȚA DUPĂ 2000 DE ANI DE LA DISPARIȚIE? DACO-ROMÂNII DE EXEMPLU, DEȘI SUNT MAJORITARI PE TERITORIILE FOSTEI DACII TOT NU POT REUNI TOATE TERITORIILE ROMÂNEȘTI, SAU KURZII CARE SUNT ÎMPĂRȚIȚI ÎNTRE ALTE STATE, SAU BASCII, ETC. SINGURA EXCEPȚIE DIN ISTORIE A UNUI STAT REÂNFIINȚAT DUPĂ 2000 DE ANI DE LA DISPARIȚIE ESTE STATUL ISRAEL, DE ACEEA SE SPUNE ÎN BIBLIE CĂ TOȚI SE VOR MIRA DE PUTEREEA FIAREI, CĂCI MASS-MEDIA CONTROLATĂ MONDIAL DE EVREI PRIN MASONERIA ÎN CARE SUNT ÎNCARTIRUIȚI MAJORITATEA DREGĂTORILOR LUMII ARE GRIJĂ SĂ NE ASCUNDĂ ADEVĂRUL DESPRE FAPTUL CĂ EVREII CONDUC DE FACTO STATELE UNITE, URSS-UL ȘI URMAȘII, UE, AUSTRALIA, AFRICA, JAPONIA, INDIA, ETC, ÎNFIINȚÂND CHIAR ȘI PARLAMENTUL EVREIESC DE LA BRUXELLES, DE UNDE EVREII MASONO-TALMUZI, ANTI-CREȘTINI, ANTI-HRISTICI CONDUC PE FAȚĂ TOATĂ EUROPA: APOCALIPSA 13.18

  Apreciază

  1. imperiul babilonian supus evreilor??????
   Daniel cap. 2(visul lui regelui).. interpretat de Daniel:
   a)capul de aur = imp. babilonian
   b)pieptul și bratele de argint=imp. medo-persan
   c) pântecul și coapsele de aramă= imp. grecesc
   d)urmează pulpele de fier=împ. Romei(diversă și complexă)
   Se termină cu degetele de fier..fierul îmbinat cu lutul(încrengături de rudenii)

   Daniel 2:41-44
   41 Iar picioarele pe care le-ai văzut şi degetele, unele de lut de olar şi altele de fier, înseamnă că va fi un regat împărţit şi va fi tare ea fierul, după cum tu ai văzut fier amestecat cu lut.
   42 Şi degetele picioarelor, unele de fier şi altele de lut, înseamnă că regatul va fi parte tare, parte şubred.
   43 Şi după cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, aşa se vor amesteca prin înrudiri, dar nu vor avea legătură temeinică între ele, după cum fierul nu se poate amesteca la un loc cu lutul.
   44 Iar în vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat veşnic care nu va fi nimicit niciodată şi care nu va fi trecut la alt popor; El va sfărâma şi va nimici toate aceste regate şi singur El va rămâne în veci.

   (prin anii 70 ,Clubul de la Roma ar fi împărțit lumea în 10 zone..rămâne a se vedea ce și cum..)

   Apocalipsa reia același tablou…

   Apocalipsa 17:12-14
   12 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.
   13 Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.
   14 Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.
   ••••••
   CAM PE AICEA PARE SĂ STEA ..

   Apreciază

   1. – EVREII AU PRELUAT PUTEREA ÎN ÎMPERIUL BABILONIAN, DIN INDIA PÂNĂ-N ETIOPIA: ESTERA 1.1, 8.5, 8.8, 9.1
    – EVREII AU UCIS PE TOŢI OPOZANŢII LOR DIN IMPERIUL BABILONIAN, DIN INDIA PÂNĂ-N ETIOPIA: ESTERA 8.9-9.1
    – SĂRBĂTOAREA PURIM INSTITUITĂ DE LA MOMENTUL IZBÂNZII EVREILOR ÎN IMPERIUL BABILONIAN, VENITĂ DE LA TRASUL LA ŞORŢ (ŞORŢUL=PURIMUL), DOVEDEŞTE ŞI AZI HEGEMONIA ANCESTRALĂ A IMPERIALISMULUI SIONIST CE ŞI AZI ESTE SĂRBĂTORIT PE 13 DECEMBRIE: ESTERA 9.24-26
    – LA RUGĂMINTEA EVREULUI DANIEL (BELTȘAȚAR), REGELE BABILONULUI, NABUCODONOSOR A PUS PE EVREII ANANIA (ȘADRAC), MISAEL (MEȘAC) ȘI PE AZARIA (ABED-NEGO) SĂ SE OCUPE DE CÂRMUIREA ȚINUTULUI BABILONULUI: DANIEL 2.46
    Aşadar, aşa cum se vede faptul că evreii au tras sforile în cadrul Imperiului Roman, uneltind şi ameninţându-l pe Pilat că de nu-l ucide pe Hristos înseamnă că este împotriva Cezarului (IOAN 19.12), încât Pilat a îndeplinit porunca lui Caiafa, arhiereul evreu al templului care a hotărât să-l asasineze pe Hristos (IOAN 11.48-50), la fel au făcut evreii şi în Imperiul Babilonian, şi la fel au făcut în Imperiul Egiptean, când i-au înrobit pe egipteni şi i-au adus la sapă de lemn cu sprijinul faraonului corupt: EVREUL IOSIF ÎL MANIPULEAZĂ PE FARAONUL EGIPTULUI, IAR ÎMPREUNĂ CU ACESTA ŞI CLASA CLERICALĂ EGIPTEANĂ PUN POPORUL EGIPTEAN SUB GREA SCLAVIE, PUNÂND ÎNTREGUL POPOR EGIPTEAN SĂ-ŞI DEA ÎNTÂI ARGINTUL, APOI PĂMÂNTUL, VITELE ŞI CHIAR PE EI ÎNŞIŞI DREPT SCLAVI AI LUI IOSIF ÎN SCHIMBUL MÂNCĂRII PE CARE TOT EL POPORUL A PRODUS-O PRIN MUNCA CÂMPULUI, MÂNCARE PE CARE IOSIF, ASCUNS ÎN SPATELE FARAONULUI, O ŢINEA SUB PROPRIUL CONTROL ÎN HAMBARELE UNDE A STRÂNS TOATĂ MUNCA POPORULUI EGIPTEAN PE CARE EVREUL L-A DEZRĂDĂCINAT ŞI L-A MUTAT CA PE VITE ÎN LAGĂRELE DE MUNCĂ DIN CETĂŢI: FACEREA 47.13-23.
    Acelaşi fenomen se petrece şi astăzi, dar la scară globală, Israelul subjugând şi îndatorând aproximativ toate popoarele planetei prin FMI şi politrucii încartiruiţi în masonerie, prin preoţii încartiruiţi în religii anti-creştine, gen cele catolice, ortodoxe, mormone, iudaico-talmudice, islamice, hinduse, etc, de au ajuns americanii şi germanii, japonezii şi australienii, românii şi francezii, etc, sclavi datornici la FMI-ul care prin finanţişti corupţi ca Mugur Isărescu fură banii popoarelor pe care le subjugă şi îi trimit în Israel direct şi via FMI-ul condus dintotdeauna de evrei…Preşedintele Israelului, putere nucleară ce poate lejer distruge întreaga lume, se şi laudă că ne-a cumpărat pe cam toţi ca pe vite:

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: