ȚON avertizează—COJA reacționează!

image

Catedrala Mântuirii Neamului. Cum încurajează Biserica Ortodoxă corupția în poporul român de IOSIF ȚON

La Bucureşti se construieşte o catedrală imensă, pe care Biserica Ortodoxă o numeşte „Catedrala Mântuirii Neamului“. Prin însuşi titlul acesta, Biserica Ortodoxă promite poporului român „mântuirea“. Ceea ce promite Biserica Ortodoxă este că în această catedrală ierarhii ortodocşi vor face slujbe, liturghii, acţiuni pline de „taine“, prin care vor „mântui“ poporul român.

Nimeni nu pare să aibă curiozitatea să întrebe: Ce promisiune este aceasta? Ce substanţă are ea? Cât adevăr conţine ea? Se solicită poporului român să doneze pentru această construcţie. Oficialităţile se grăbesc să doneze sume imense – din banii poporului, bineînţeles – pentru această construcţie. Dar, din nou, nimeni nu se opreşte să analizeze şi să explice promisiunea din titlul acestei catedrale şi să justifice această enormă cheltuială din banii naţiunii.

Este vremea să spargem această tăcere şi să provocăm discuţia de fond a acestei acţiuni atât de publice şi de centrale.

Despre ce „mântuire“ este vorba?

În creştinism, „mântuirea“ este opusul „pierzării“. Este eliberarea din robie. Este iertarea de păcate. Este împăcarea cu Dumnezeu.

Nici un om şi nici un popor nu se poate mântui pe sine. Dacă ai căzut într-o mlaştină, nu te poţi scoate singur din mâlul acela.

Nici o agenţie umană nu-ţi poate oferi mântuirea şi, dacă cineva ţi-o oferă, te minte, fiindcă îţi oferă ceea ce nu are.

Iată cum este efectuată mântuirea:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea (întreaga omenire!) că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.“ (Evanghelia după Ioan, 3:16)

Şi iată condiţiile puse de Dumnezeu pentru mântuirea noastră:

1. Prima condiţie este formulată de Domnul Iisus Hristos: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit“ (Marcu 16:16).

2. A doua condiţie reiese din modul în care Iisus Însuşi îi explică Apostolului Pavel procesul mântuirii. „Te trimit (la toţi oamenii) să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate…“ (Faptele apostolilor 26:18).

3. A treia condiţie este formulată în aceste cuvinte: „Căci harul (bunătatea) lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă să o rupem cu păgânătatea şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie“ (Tit 2:11-12).

Din tot ce citim în Sfânta Scriptură rezultă clar că mântuirea pe care ne-a procurat-o Dumnezeu trebuie să ne-o însuşim individual şi personal, direct de la Dumnezeu, fără nici o intermediere umană.

Tragedia de la noi

Cândva s-a strecurat la noi învăţătura ciudată că mântuirea efectuată pentru noi de Iisus Hristos a fost depozitată în Biserica Ortodoxă şi prin actul acesta Biserica Ortodoxă a devenit magazia sau depozitul harului mântuitor, iar patriarhul, mitropoliţii, episcopii şi preoţii, prin diferite liturghii, transmit această mântuire poporului român.

De aici vine şi ideea să se construiască o catedrală centrală în care ierarhii Bisericii Ortodoxe, prin slujbe grandioase, să transmită mântuirea către tot neamul românesc.

Să fim atenţi şi să înţelegem care este ideea de bază: indiferent cum trăieşte poporul, indiferent în câte păcate se complace, atâta vreme cât ierarhii Bisericii Ortodoxe cântă liturghiile, ei procură românilor iertarea de păcate şi-i dau neamului românesc mântuirea.

Un om politic, cunoscut pentru viaţa lui păcătoasă, a spus recent: „Dacă mă spovedesc şi mă cuminec, totul este în regulă“.

Este clar pentru oricine vrea să înţeleagă că, atâta vreme cât Biserica Ortodoxă îi garantează iertarea de toate păcatele, poporul român nu are nici o motivaţie să-şi schimbe felul de a trăi şi să devină corect şi integru.

Aşa încurajează Biserica Ortodoxă corupţia!

Biserica Ortodoxă pretinde că procură poporului mântuirea. Dar această promisiune este falsă! Mântuirea nu este în custodia Bisericii Ortodoxe!

Avem nevoie de Reforma religioasă

În Evul Mediu,Biserica Romano-Catolică a pretins şi ea că poate ierta păcatele şi a început să vândă iertarea prin indulgenţe. Martin Luther, un preot catolic, a scris cele 95 de argumente împotriva indulgenţelor şi le-a afişatpe uşa catedralei din Wittemberg.

Rezultatul a fost că poporul şi-a deschis ochii şi oamenii au decis să se lepede de minciună. Reforma religioasă pornită prin acţiunea lui Luther a schimbat faţa Europei. Popoare întregi, trecând la un creştinism biblic, au ieşit din întuneric spiritual şi moral şi au intrat astfel în civilizaţia modernă.

Chiar dacă o face cinci sute de ani mai târziu, poporul român trebuie să aibă curajul de a face şi el Reforma religioasă, de a ieşi din întuneric şi de a intra în lumina transformării spirituale şi morale pe care ne-o oferă Dumnezeu prin Iisus Hristos.

Suntem chemaţi să ieşim din izolarea noastră ortodoxă, obscurantistă, şi să intrăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Suntem chemaţi din întuneric la lumină!

Pentru noi toţi, chemarea este formulată de Dumnezeu Însuşi, prin proorocul Isaiia:

„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani… De ce cântăriţi argint (adică, daţi bani) pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce daţi câştigul muncii voastre pentru ceva care nu satură?… Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi şi veţi trăi!… Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.“ (Isaiia 55:1-3 şi 7)

Iosif Ţon a studiat teologia la Oxford şi a obţinut un doctorat la Facultatea de Teologie Evanghelică din Heverlee-Leuven

image

http://www.ioncoja.ro/doctrina-nationalista/5393/
Nota redacției:

Am primit acest text din partea unui comentator al site-ului nostru. Probabil ca să fie pus pe site textul, în replică la un text mai vechi al nostru în care ne arătam mulțumirea pentru ridicarea Catedralei Neamului. Cumva dl MC a vrut să testeze cât suntem de români, adică de imparțiali? Nu ne ferim de disputa de idei, iar în cazul de față publicăm acest text și pentru a ne întreba dacă nu cumva atacurile anonime la adresa Catedralei vin din această direcție. Vin ȘI din această direcție. A unor sectanți evangelici, emuli ai lui dr Josif Țon…

Domnul autor, IOSIF ȚON, doctor în teologie evanghelică, a riscat mult prin acest text atunci când l-a pus în circulație. Să mă ierte co-religionarii săi, dar avem de-a face mai înainte de toate cu un text care păcătuiește grav față de mult prea îngăduitoarea noastră limbă românească. Impresia mea, ca specialist în texte, în redactarea textelor, este că textul dlui ȚON a fost tradus din altă limbă, tradus cu stângăcie, ceea ce face ca textul să sune atât de straniu, de ne-românește. Turnuri de frază precum „această acțiune atât de publică și de centrală”, „titlul acestei catedrale”, „nicio agenție umană nu-ți poate oferi mântuirea” și altele, inclusiv înseilări lipsite de logică: „chemarea este formulată de Dumnezeu Însuși, prin proorocul Isaiia”, trădează lipsa de familiaritate a autorului cu „sunetul” limbii române! Dar și lipsa exercițiului mental: domnule doctor, dacă o chemare este formulată de însuși Popescu, nu se mai poate spune că o face prin cineva! Iar dacă este prin cineva, nu mai este formulată de însuși Popescu!… Ce să mai zic de „mântuirea pe care ne-a procurat-o(!!!) Dumnezeu”!… Astea-s cuvintele prin care un român vorbește despre Dumnezeu?!… Nu mai zic nimic și trec la celelalte aspecte.

Bunăoară nivelul teologic al intervenției. Atât cât mă pricep și eu, ca orice creștin, mă mir de ideea nesigură ce o are domnul doctor depre Mântuire. Admit că s-o fi exprimat metaforic domnul evanghelic și n-o să-i caut cu lumînarea neputințele. Ar trebui să mă întind pe prea multe rânduri ale acestei foi. La noi, la ortodocși, lucrurile par mult mai clare: mântuirea, domnule Țon, este însăși ținta vieții, este încununarea vieții de pe pământ prin dobândirea vieții veșnice, abia aceea fiind viață adevărată! Cea de „dincolo”!

Ce sens are să spui că „niciun om nu se poate mântui pe sine”?! Păi tocmai acesta este sensul „pledoariei” christice: omul este liber să aleagă dacă merge pe calea mântuirii, a salvării sale, a sufletului său, sau dacă ia calea pierzaniei, trăind în păcat. Până la Iisus omul se considera sub stăpânirea Destinului, de care și zeii păgâni se temeau! Nimeni nu putea înfrânge voința Destinului! Vezi mitul lui Oedip, care această semnificație purta! Cu Destinul nu te poți pune, nu i te poți împotrivi!

Și vine Iisus, fiul Domnului, să ne dezvăluie sensul și ținta vieții celei pieritoare: Mântuirea, accesul la cele veșnice, acolo unde nu este durere și nici întristare! În Împărăția Lui Iisus Hristos… Nimeni nu e damnat de la naștere! Indiferent de cursul vieții sale! La fel, nimeni nu se naște hărăzit vieții veșnice, mântuirii! Ci aceasta se dobândește prin ascultarea Domnului, prin practicarea virtuților creștinești! De aceea se spune că această credință în Iisus este o teologie a Speranței, iar unul dintre cele mai mari păcate este pierderea speranței în Mântuire! Fără această speranță lași viața ta să se irosească fără niciun sens.

M-aș mira să fie așa cum spune dl doctor: „niciun om nu se poate mântui pe sine”… Eu zic că numai pe sine însuși se poate mântui fiecare dintre noi! Nu-l poți mântui pe altul! Nici măcar Dumnezeu – aș îndrăzni să spun, nu mântuie pe nimeni! Ci pe fiecare ne mântuie, ne salvează din întunericul de apoi, viața trăită în iubire și în adevăr. Iar Dumnezeu este „numai” judecătorul infailibil care îi deosebește pe oameni în cele două cete: a drepților și a celor pierduți, condamnați la întuneric și veșnică căință.

Nu insist. Nu insist căci n-am cu ce… Îmi cunosc bine limitele.

Dar două vorbe mai pot și trebuie să le spun despre inepțiile agresive rostite de acest doctor cu privire la Biserica Ortodoxă: de exemplu, cum că „Biserica Ortodoxă pretinde că procură poporului mântuirea. Dar această promisiune este falsă”!… E mai rău decât inepție: este minciună! Desprinsă parcă dintr-un text de propagandă ateistă!… Măi, Țoane,unde, când, în ce text scris sau rostit s-a lăudat Biserica Ortodoxă că poate procura (!!!) așa ceva? De unde să procure?

Sau: „Să fim atenţi şi să înţelegem care este ideea de bază: indiferent cum trăieşte poporul, indiferent în câte păcate se complace, atâta vreme cât ierarhii Bisericii Ortodoxe cântă liturghiile, ei procură românilor iertarea de păcate şi-i dau neamului românesc mântuirea.” …De data aceasta mincinosul mai e și obraznic, lipsit de respect pentru Biserica Ortodoxă, ca și față de cea Catolică, la câteva rînduri distanță… Lipsit de respect față de Sfînta Liturghie!… De unde atâta insolență?!

Personal, ca ortodox, care știu că aparțin Bisericii majoritare și străvechi, față de celelalte culte religioase, inclusiv față de „secte”, am sentimentul că eu sunt gazdă, sunt mai vechi etc. Și încerc să mă port ca atare, cu musafirii noștri. Numai că dl doctor Iosif Țon este un musafir care nu-și cunoaște condiția, nu este conștient de obligațiile sale față de Celălalt, față de cel care-l găzduiește! Și comite cu nerușinare asemenea texte, care echivalează cu calomnia și lipsa de recunoștință cea mai urîtă.

Măi, caraghiosule, cum poți tu să spui că noi, creștinii ceilalți, ortodocși și catolici, trăim de două mii de ani în întuneric, iar numai voi, care l-ați urmat pe Luther, ați dobândit lumină?!

Auzi la el ce poate să spună: „Popoare întregi, trecând la un creştinism biblic, au ieşit din întuneric (s.n.) spiritual şi moral şi au intrat astfel în civilizaţia modernă.

Chiar dacă o face cinci sute de ani mai târziu, poporul român trebuie să aibă curajul de a face şi el Reforma religioasă, de a ieşi din întuneric şi de a intra în lumina transformării spirituale şi morale pe care ne-o oferă Dumnezeu prin Iisus Hristos.”

Așadar, până la Luther n-a fost nimic decât întuneric, a trăit lumea în afara lui Iisus!… Ce mare noroc pe Iisus și chiar pe bunul Dumnezeu că a apărut Luther și a aprins luminile credinței, ale Universului!… Nu Iisus, ci Luther!…

Luther însuși, săracul, te-ar trage de urechi pentru acest text prostănac și plin de răutate! Sper s-o facă vreun urmaș mai demn al lui Luther!…

Oare toți creștinii – îmi vine să zic „toți așa zișii creștini” evanghelici gândesc ca acest politruc reciclat la Oxford?!…

…Domnule MC, care mi l-ai băgat în casă pe individ: Vai, vouă, dacă vă păstorește un om atât de puțin la minte și cu atâta venin în vorbe! Un fiu autentic al Minciunii și al Întunericului acest doctor în teologie. Dumnezeu să-l ierte!…

Ion Coja

Publicat de misucroitor

cercetător independent, amator, politici globale, profeție biblică.

6 gânduri despre „ȚON avertizează—COJA reacționează!

 1. Re: Alternativă la religii este Adevărul!
  Fiţi foarte atenţi nu faceţi jocul evreilor apărându-vă credinţa. Credinţa, oricât de puternică ar fi nu este Adevăr, dacă nu este judecată. Iar când cineva nu acceptă judecata credinţei proprii, ba mai mult şi-o impune ca adevăr fiind , democratic, majoritar îmbrăţişată, acel „cineva” face jocul evreilor, al „zeilor divini”, care vor să li se lingă picoarele.

  „Rasa noastră este Rasa Stăpânitoare. Suntem Zei divini pe această planetă. Suntem diferiți de celelalte rase inferioare, precum acestea sunt diferite de insecte. De fapt, în comparație cu rasa noastră, celelalte rase sunt excremente umane. Destinul nostru este de a conduce rasele inferioare. Regatul nostru pe pământ va fi condus de liderii noștri cu mână de fier. Masele ne vor linge picioarele și ne vor servi ca sclavi.”
  – Menachem Begin, prim-ministru al Israelului între 1977-1983

  Eu, Traian Ioan, sunt Şilo, cel aşteptat de iudaici, de ce nu vor evreii să mă judece?
  De ce nu vor creştinii să mă judece?
  De ce toţi vă apăraţi credinţele?
  Eu Şilo, Traian Ioan, vă scriu ce ştiu, fără să vă chem la mine, fără să vă cer să mă credeţi, cum a făcut Isus care s-a crezut Mesia. Eu nu vreau să facem o biserică nouă sau un partid cu care să furăm de la oameni ci să îi deşteptăm să le arătăm adevărul existenţei Creatorului Sântio, singurul căruia trebuie să ne închinăm şi să Îi aducem laude. Dumnezeul, Iehova, inventat de evrei trebuie să dispară, altfel dispărem noi toţi oamenii, cu evrei cu tot.
  Fiţi foarte atenţi să trădaţi, apărându-vă credinţa!
  Am nevoie de acest text tradus în engleză pentru a-l trimite Avocatei Aissa Wyne.
  Postat, miercuri, 19 februarie 2014, ora, 16:01
  Citiri, 240062

  Apreciază

 2. Faceti discuti din lucruri care nu exista ! Va luptati in limbaje de lemn si tampenii idioate.
  Vreti sa spuneti ca voi detineti adevarul…un adevar care nu poate di demonstrat si care este in contradictie cu realitatea lumii. Fiecare individ are dreptul sa isi bata joc de el cum vrea , acesta este avantajul democratiei. DAR NU BAGATI PE GAT IDIOTENIILE VOASTE SI CELOR CE NU VOR SA AUDA DE CRETINI CA VOI.!!! PROBABIL CA IN SCURT TIMP SE VOR SESIZA ORGANELE IN DREPT SA VA PUNA SUB ACUZARE PTR INSELACIUNE…NU EXISTA CRESTINI CI DOAR …CRETINI !

  Apreciază

  1. NE CRETIN says:
   noiembrie 10, 2013 la 11:54 am

   Ne cretinule, da” cretin mai eşti. Vorbeşti în dodii ca Vadim sau nicu legionarul tâmpitus, ori nea Coja telectualus care vrea să fie boier, unu” latin of course, să ia pământ de la Dinu Patriciu în inima Constanţei şi să readucă boierii fanarioţi greco-semiţi la putere în România, alături de eretica biserică ortodoxă. Argumentele mele sunt logice, raţionale, clădite pe enunţuri clare, neechivoce, din Biblie, măi sociopatule oligofren, în vreme ce tu şi alde Coja vă închinaţi la cadavre şi pupaţi viermi în căutarea disperată a mântuirii, vai steaua voastră. Ceva îmi spune că nu-i exclus să fii chiar tribunul Coja, sau legionarul nicu care îl denigrează pe marele istoric Nicolae Iorga pentru că a venit cu acte şi documente oficiale ce arată fără echivoc cum popii ortodocşi, casa regală de Hohenzoler au sprijinit anti-românismul şi au dat Transilvania pe mâna ungurilor, iar mai apoi Basarabia, Herţa, Bucovina. Vrei să dai de înţeles că legionarii simisto-ortodocşi au făcut bine c-au executat ordinele casei regale şi bisericii ortodoxe, anume de a-l lichida pe Iorga… Eşti patetic, creier neted, marş la poliţie şi predă-te, spune-le că tu nu poţi trăi fără a susţine crima politică şi subjugarea poporului român de către clasa securisto- bolşevică, semito-indiană care are privilegii ca-n Evul Mediu, salarii de 3-100 de ori mai mari ca ale deţinuţilor politici, ţăranilor, muncitorilor, inginerilor, profesorilor sau doctorilor români care sunt efectiv linşaţi prin închiderea în masă a fabricilor, fermelor, spitalelor, şcolilor, institutelor de cercetare, prin alocarea copiilor români a unor alocaţii de 45 lei pe lună în vreme ce câinii primesc 450 de lei pe lună.

   Apreciază

 3. Ion Coja face evident parte din semito-masoneria ce luptă dintotdeauna împotriva lui Hristos şi a bisericii creştine, împotriva popoarelor non-semite, împotriva poporului român. Biserica creştină nu este o clădire din piatră sau lemn, nu este o cruce frumos sculptată de te miri ce mari artişti, nu este un lucru făcut de degetele omului, pictură, sculptură şi alte asemănări din cer şi de pe pământ, nu este un om, fie el şi popă trufaş împodobit cu aur şi argint, sau în sutană neagră, lungă, ci este sufletul, inima oricui care din dragoste nu ucide, nu preacurveşte, nu fură, nu înşeală pe nimeni. Asta-i biserica ce mântuie sufletul, nu Catedrala Semito-Masonă a Mântuirii (!!!) Neamului. Dumnezeu ne-o spune clar:
  ÎNCHINAREA LA LUCRURI FĂCUTE DE OM, DE DEGETELE OMULUI, ADICĂ LA IDOLI ESTE PEDEPSITĂ:
  ISAIA 2.8 / IISUS SPUNE CE SĂ FACI CA SĂ AJUNGI ÎN RAI, ANUME SĂ NU UCIZI, SĂ NU PREACURVEŞTI, SĂ NU FURI, SĂ NU MĂRTURISEŞTI STRÂMB, SĂ NU ÎNŞELI PE NIMENI, SĂ-ŢI CINSTEŞTI PĂRINŢII: MARCU 10.19 /
  Dar cum să-i ceri unui agent Mossad de tip Ion Coja sau Vadim Tudor să fie drept, cinstit, corect? E ca şi cum ai cere focului să fie apă, şi viceversa. Acest gen de agent, ca Ion Coja sau Vadim Tudor, este agentul de top, cel mai bun dintre diversioniştii Mossad. El spune ce ştim deja, bunăoară că evreii ne subjugă, că suntem un popor oprimat, dar în acelaşi timp face totul pentru a compromite orice revoltă civilizată, organizată împotriva acestei ocupaţii străine de tip adminsitrativ, economic, propagandistic, politic exercitată de semito-masoni. Astfel, pentru a compromite mişcările sociale şi politice româneşti de contracarare a semito-masoneriei care efectiv ne extermină în aceste zile, Coja foloseşte un limbaj rasist şi licenţios. Astfel, dintr-un foc, oamenii civilizaţi sunt timoraţi şi goniţi din viaţa publică, politică, evitând să se implice în mişcările naţionaliste. Dintr-un foc Vadim şi Coja, başca agenţii identici lor au reuşit să anihileze voinţa poporului de a lupta împotriva jugului semito-mason, căci românii au fost astfel forţaţi să perceapă mişcarea naţionalistă drept o mişcare de oameni isterici, iraţionali, violenţi, rasişti, periculoşi. Este chestie de psihologie şi manipulare elementară combinată cu faptul că aceşti oameni, aceşti agenţi sunt impuşi în toate structurile cheie ale aparatului de stat, şi astfel, dacă cineva îi contrazice este imediat ameninţat, lichidat, ostracizat, cenzurat. Pe mine de exemplu, pentru că i-am replicat cu argumente LOGICE ŞI CIVILIZATE notei sale mizerabile la adresa lui Iosif Ţon, m-a cenzurat marele şi noul tribun, Ion Coja, că lui nu-i e frică de dezbateri, nuu, el e doar preşul popilor ortodocşi ce de-a lungul ÎNTREGII LOR ISTORII de 1000 de ani, nu mai mult, AU TRĂDAT PE HRISTOS ŞI POPORUL ROMÂN… Vorba aia, nu degeaba legionarii l-au ucis pe Nicoale Iorga pentru că a îndrăznit să demaşte trădarea poporului român de către biserica ortodoxă, care biserică l-a trădat pe Horea, a trădat românismul din Basarabia şi Transilvania, iar acum l-a beatificat (sic) pe trădătorul de neam şi limbă româneşti, episcopul ortodox Andrei Şaguna care a militat pentru o Transilvanie care să aparţină Ungariei şi a impus maghiara drept limbă de stat în Transilvania. Acum, BOR-ul l-a canonizat, drept răsplată pentru această trădare a românismului. Ion Coja, marele „patriot” e cu ei, normal, că doar şi el e la fel de patriot ca Vadim ham ham… Tribunul a căzut, trăiască tribunul; unul mai parşiv ca altul… Ăsta din urmă e atât de tupeist încât se prezintă pe faţă, fără jenă, drept un exponent al sistemului educaţional semito-mason, mare ”telectual din cei care spun să scriem cu „î” din „a” şi „sunt” în loc de „sînt”, că ei „e” deştepţi şi are diplomele de şefi ai sistemului semito-mason; da” altfel ei cică sunt anti-sistem, că uite-aşa o barbă-avea, şi-uite aşa o pieptăna; ca „preafericitul” Daniel masonul, frate de-al lui şi Vadim, care-i pune pe legionari să strige pe străzi că sunt împotriva homosexualilor în vreme ce el, „preafericit”, se bate pe burtă cu politrucii ce impun homosexualitatea prin lege şi tace mâlc vizavi de subiect… Eee, da”-i fac filo-homosexualii Băse şi Pontică un castel mişto, cu buncăr anti-atomic, ce mai, mântuire curată, s-avem parol, mon cher Coja Ion. Da” voi toţi ăştia rebeliii de mucava sunteţi prezentaţi de media oficială drept tipi anti-sistem, cică, şi staţi bine-mersi în funcţii grase din aparatul de stat semito-mason, funcţii pe viaţă, că vorba aia, nu mai există alţi licenţiaţi în filologie, religie, cultură mai mari ca voi, „preafericiţii” patrioţi de mucava, cu toţii slujitori pe faţă ai iezuiţilor catolici care au asasinat milioane de creştini arzându-i pe rug, torturându-i spânzurând-i, înjunghiindu-i, ţinând popoarele europene în teroare şi-n interdicţia de a citi Biblia, asasinându-i pe cei care au dat popoarelor Vechiul şi Noul Testament şi spunând acum prin trădători de Hristos şi neam ca Vadim sau Ion Coja că nimeni nu are dreptul de a critica catolicismul, că doar voi sunteţi ortodocşi!!! Ce vreţi, iubiţi români, dovadă mai clară de trădare de Hristos şi neam decât ploconeala asta ocultă în faţa iezuitului papă de la Roma, anti-creştin prin doctrină, dovadă ce arată CLAR ŞI RĂSPICAT, prin chiar susţinerea directă a papei de către acest semito-mason pe nume Ion Coja , cum că oameni precum Ion Coja sunt trădători de Hristos şi neam românesc? Cum poţi să susţii Inchiziţia şi urmaşa ei, biserica catolico-iezuită, cum poţi să susţii pe faţă un prigonitor al creştinismului şi să spui că eşti creştin? Cum poţi ca patriot să mai susţii o instituţie eminamente semito-masonă, ortodoxia impusă cu forţa de la Roma şi Constantinopol împotriva poporului român creştinat de apostolul Andrei, cum mai poţi aşadar să susţii biserica ortodoxă română care a trădat pe Horea, limba română, dând România pe mâna ungurilor catolici şi ruşilor ortodocşi prin Andrei Şaguna, Ghedeon Nichitici , Petru Popovici, Iosif Adamovici, Vasile Moga , Miron Românul, Mitropolitul Primat Conon , Ion Meţianu , Nicolae Bălan , Cornel lvan, Vasile Mangra , Miron Cristea , mitropolitul Nic. Bălan?! Cât de prost trebuie să fii? Cât de trădător? De aceea acum toţi trădătorii sunt şi de partea catolicismului şi a ortodoxiei, şi au făcut deja front comun pe faţă, întreaga clasă semito-masonă din fruntea instituţiilor laice şi clericale din România, în frunte cu patrioţii de mucava gen Ion Coja, Vadim Tudor şi compania ploconindu-se faţă de aceste două bastioane semito-masone ale anti-creştinismului , lăudându-se cu diplomele de merit primite de la Papa de la Roma şi de la „Preafericitul” (sic) ortodox. De aceea Ion Coja spune că nimeni nu are dreptate dacă combate catolicismul, de aceea Ion Coja spune că poţi să crezi în orice, cu condiţia să aparţină strămoşilor tăi. Aşadar, zice marele ”telectual ortodox, nu creştin evident, poţi să te închini şi la un penis uriaş făcut din marmură albă ca hinduşii, că eşti de fapt un mare credincios, nu te închini la icoane şi lucruri făcute de degetele omului, nuu, te mântuie penisul pentru că e strămoşesc. Aşadar, ne spune în faţă acest eretic de Ion Coja, poţi să crezi şi-n Mamona, căci atâta timp cât este ceva ce ţi-a venit de la strămoşi, eşti băiat bun. Şi tot nenea Coja, acest nou tribun îi spune lui Iosif Ţon că aberează când spune că nu biserica neamului mântuie, continuând Coja să spună în prostia-i crasă, pe loc repaus, că popii ortodocşi nu pretind că catedrala mântuie, nuu, Iosif Ţon minte, zice el tribunul, ci faptele bune mântuie, aşa că să facă bine Ţon să se întoarcă la credinţa celor mulţi… Aloo, bă Coja zen, da” atunci de ce este denumită Catedrala Mântuirii, dacă tu zici că popii ortodocşi nu pretind că mântuie? Te-ai trezit din adularea cadavrelor, sau încă mai crezi în cai verzi pe pereţi? Se vede că eşti plin de duhuri necurate, legionarule ortodoxo-extremist, semito-mason înrăit. Aberezi atât de mult că te contrazici de la începutul pân” la sfârşitul frazelor tale ilogice, eretice. Iar critica literară pe care i-o faci lui Iosif Ţon demonstrează că semito-bolşevicii puşi în funcţii pe criterii masonice au rămas în continuare la putere, nu pentru merite, ci pentru slugărnicia faţă de opresorii semito-masoni. Pe scurt, Ioane a lu” Coja, ai 71 de ani dar eşti varză ca Ana Lugojana care spune cu tupeu că ştie ea că Iosif Ţon, la 76 de ani, se plimba cu o piţipoancă în minijupă şi striga pe stradă că nu crede în Hristos. Eşti nul Ioane, vai mama ta, că faci degeaba umbră pământului, iar asta se vede după ceea ce ai realizat pe plan politic şi moral: NIMIC BUN PENTRU ROMÂNI!

  http://www.logosfera.ro/2009/02/biserica-ortodoxa-romana-una-masonica-si-oculta/

  Apreciază

 4. ” Imparatul Constantin a transformat crestinismul in religie legala, pe picior de egalitate cu religia pagana. Constantin insusi, desi a aranjat ca pe patul de moarte sa fie botezat crestineste ( si a fost astfel botezat), a ramas toata viata si PONTIFEX MAXIMUS (Marele Preot) al religiei oficiale pagane…Ce te impiedica atunci sa-L adaugi pe Isus la panteonul tau? Mai ales ca Imparatul Constantin insusi le-a dat un exemplu ca il poti accepta pe Isus ca zeitate, in timp ce ramai si Marele Preot al zeitatilor romane!…Dar …impactul religiilor pagane asupra crestinismului a fost atat de profund incat i-au schimbat acestuia insasi natura si esenta !…Asadar, ortodoxia este caderea din crestinism in paganism. ” …citate din cartea CADEREA IN RITUAL (pagina 166,167,222) de Dr. Iosif Ton, care ofera o succinta istorie a credintelor pagane, antice si crestine, a caderii crestinismului in ritualism, a respingerii ritualismului de catre Reforma Protestanta, precum si o analiza a gandirii romanesti si o argumentare a nevoii unei reforme in natiunea noastra …( http://www.ecc.ro )

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: