Relatia Wurmbrand – Gafencu (controverse ,opinii,marturii)

Cartea ” Sfantul Inchisorilor „(marturii adunate de monahul Moise)

-fragmente

pag.168…
Pastorul Richard Wurmbrand

„Cel mai impresionant gest creştinesc din câte a făcut Valeriu a fost, fără îndoială, salvarea vieţii pastorului protestant de origine iudaică Richard Wurmbrand. Unii bolnavi au primit de la familii medicamentul salvator, streptomicina, care pe atunci făcea minuni în bolile de plămâni. Printre ei se afla şi Leonida Stratan, a cărui stare de sănătate se îmbunătăţise. Drept urmare, se hotărăşte să-i dea medicamentul lui Valeriu, care se afla într-o stare gravă. Valeriu l-a primit, dar la rândul său, în ciuda argumentelor şi opoziţiei celor apropiaţi, îl cedează pastorului Wurmbrand. Astfel, pastorul a fost salvat cu preţul vietii lui Valeriu. […]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Richard Wurmbrand)”- Măi, voi vreţi să fiu şi eu ortodox? Păi eu sunt jidan, eu nu pot mai mult,sunt la prima generaţie de creştini, eu nu pot mai mult de neoprotestant!” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pag.170-171…

„În camera muribunzilor de la Târgu-Ocna au stat foarte mulţi bolnavi grav, din care nu se mai află nici unul în viață. În trei ani de zile Wurmbrand a avut ocazia să vadă mulţi oameni murind şi fiecare a murit în felul său. Toți muribunzii cereau să fie mărturisiţi şi împărtăşiţi înainte de moarte. Acest lucru a fost posibil pentru că printre noi erau preoţi care aveau Sfintele Taine. Aici a avut ocazia să-l cunoască pe Valeriu Gafencu,care a trăit şi a murit ca un sfânt, cu numele lui Iisus pe buze. Discuţiile teologice avute zilnic cu Valeriu Gafencu erau foarte instructive.Pastorul Wurmbrand, în urma celor petrecute sub ochii săi în camera 4, a fost atât de impresionat, încât a cerut să fie botezat în credinţa ortodoxă, alegându-şi numele de Valeriu, după numele lui Valeriu Gafencu. Dorinţa i-a fost împlinită de unul din preoţii noştri. El a rămas însă în continuare protestant, pentru că apoi nu a spus nimănui că a fost botezat ortodox. Era un om oscilant. El însuşi, în discuţiile în contradictoriu de la început,când susţineam Ortodoxia, mărturisea râzând:- Măi, voi vreţi să fiu şi eu ortodox? Păi eu sunt jidan, eu nu pot mai mult,sunt la prima generaţie de creştini, eu nu pot mai mult de neoprotestant![…]”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ „Astfel, cele spuse de Valeriu când a cedat streptomicina lui Wurmbrand – că pastorul, dacă scapă cu viaţă, prin poziţia şi relaţiile va face mult bine în favoarea celor ce sufereau de pe urma comunismului – s-au dovedit adevărate.” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pag.178…

„Pastorul Wurmbrand este un om practic. După închisoare, a ajuns în America,în faţa Senatului. Pur şi simplu s-a dezbrăcat până la jumătate, arătându-le cicatricele de pe corp:- Iată, aceasta înseamnă comunismul! le-a spus el.A fost foarte convingător.Apropo de cicatricele sale, într-una din zile când se afla la Târgu-Ocna şi era pansat de infirmieri, Wurmbrand a început să ţipe şi să se văicărească. Atunci, cel ce trebuia să-i facă pansamentul l-a întrebat:- Domnule pastor, de ce ţipaţi şi vă văitaţi, pentru că încă nu am început?- Ţip aşa, în mod preventiv, parcă ce mă costă!?Am râs cu toţii cu poftă”[Mărturie dată de părintele Mihai Lungeanu,monahului Moise în februarie 2005].Ajuns în Occident după eliberare, pastorul va fi coordonatorul activităţii a şaisprezece misiuni creştine din diferite ţări libere, care aveau ca scop ajutorarea celor ce au suferit sub regim comunist. Astfel, cele spuse de Valeriu când a cedat streptomicina lui Wurmbrand – că pastorul, dacă scapă cu viaţă, prin poziţia şi relaţiile sale va face mult bine în favoarea celor ce sufereau de pe urma comunismului – s-au dovedit adevărate.Wurmbrand se va stinge din viaţă în S.U.A., la 17 februarie 2002, în ajunul zilei când se împlineau cincizeci de ani de la moartea lui Valeriu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ „deşi vorbeşte frumos despre ajutorul pe care l-a primit de la ceilalţi deţinuţi, pastorul nu spune niciunde că Valeriu Gafencu i-a salvat viaţa.” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pag.178-179…

Spre dezamăgirea foştilor colegi de suferinţă de la Târgu Ocna, care i-au citit cărţile, traduse şi în limba română, deşi vorbeşte frumos despre ajutorul pe care l-a primit de la ceilalţi deţinuţi, pastorul nu spune niciunde că Valeriu Gafencu i-a salvat viaţa.Pentru a vă convinge,cităm din cartea sa,

„Cu Dumnezeu în subterană”,

pasajul în care face referire la Valeriu Gafencu:
„Gafencu îşi petrecuse întreaga viaţă de om matur în închisoare, dar, ca şi alţi deţinuţi la care credinţa creştină prevalase, nu ştia ce fapte să mai săvârşească pentru a-şi răscumpăra greşelile din trecut. În fiece zi făcea gestul pilduitor de a pune deoparte ceva din puţinul lui pentru a ajuta la refacerea celor mai slăbiţi dintre noi.Avea oroare de antisemitism şi, când venea să-l vadă în camera 4 vreunul din tagma aceasta, trântea câte o remarcă şocantă:- Mi-ar plăcea să văd ţara guvernată în întregime de evrei.Camarazii lui îl priveau cu oroare.- Da, zicea calm Gafencu, primul-ministru, legiuitorii, funcţionarii publici -toţi să fie evrei! Aş pune o singură condiţie: să fie asemenea vechilor cârmuitori evrei,Iosif, Moise, Daniel, Sfântul Petru, Sfântul Pavel şi Iisus Însuşi. Fiindcă, dacă ne vor mai conduce unii evrei ca Ana Pauker, atunci s-a zis cu România.Mi-a spus într-o zi:- Tatăl meu a fost deportat din Basarabia de ruşi. N-am mâncat niciodată pe săturate. M-au băgat la închisoare fiindcă am devenit legionar. Nu întâlnisem în viaţă nicio singură persoană bună, credincioasă, iubitoare. Mi-am zis în sinea mea că Iisus nu-i decât o legendă, că azi, nu există nimeni în lume care să-I semene şi cred că nici nu aexistat vreodată. Dar, mai târziu, am întâlnit unii dintr-ăştia. Mai ales la închisoare a trebuit să recunosc că mă înşelasem. Am întâlnit oameni bolnavi care se lipseau de ultima lor coajă de pâine pentru alţii. Am stat în aceeaşi celulă cu un episcop care era atât de plin de bunătate, că şi numai atingându-i straiele te puteai vindeca.Gafencu a rămas în camera 4 un an şi în tot acest timp nu a putut sta culcat pe spate, îl durea mult prea tare. Trebuia să fie mereu ridicat.Din multele aspecte ale gândirii legionare, Gafencu păstrase la urmă numai simpla credinţă creştină.Bolnavi mai zdraveni din afară preluau îndatorirea de a spăla în locul acelora dintre noi care erau neputincioşi, frecând la cămăşi, lenjerie de corp, feţe de pernă, uneori douăzeci de cearşafuri pe zi, cu toate că trebuiau să spargă gheaţa din curte ca să ajungă la apă. Lucrurile mele, îmbibate cu puroi şi sânge, erau întotdeauna scorţoase. Dar, când am încercat să opresc pe un prieten să mi le spele, s-a supărat.Gafencu nu se plângea niciodată. Şedea foarte liniştit în pat, dând uşor din cap ca să afirme sau să-şi exprime mulţumirea. Când era evident că nu mai avea mult de trăit, prietenii lui vechi şi noi s-au strâns în jurul patului său, cu lacrimi în ochi. Ultimele sale cuvinte au fost:- Dumnezeu, gelos pe noi, ne cheamă la El!După ce a închis ochii, ceilalţi s-au rugat. Eu am zis:- Iisus ne spune că, dacă o sămânţă nu cade pe pământ şi nu moare, nu poate da rod şi, după cum sămânţa renaşte într-o floare frumoasă, tot aşa trupul material,murind, este înlocuit de unul spiritual. Iar inima lui Gafencu, nutrită cu idealurile creştinătăţii, va da cu siguranţă rod.Un preot a rostit o rugăciune, apoi Gafencu a fost înfăşurat într-un cearşaf şi dus în camera mortuară, în timpul nopţii a fost înmormântat într-o groapă comună, de către deţinuţi condamnaţi pentru crime, cărora le revenea întotdeauna această sarcină”[Richard Wurmbrand,Cu Dumnezeu în subterană, Ed. Casa şcoalelor, Bucureşti, 1993, pag. 90-91].După cum se poate vedea, Wurmbrand nu pomeneşte nimic despre faptul că Valeriu l-a salvat cu preţul vieţii sale, cedându-i streptomicina. În plus, pare a-i fi uitat şi prenumele. Pe de altă parte Wurmbrand nu spune nimic de controversele teologice avute cu Valeriu, de care amintesc ceilalţi deţinuţi.Mai adăugăm la aceasta şi câteva exagerări şi inexactităţi.E greu de crezut că Valeriu ar fi făcut o afirmaţie de genul „n-am mâncat niciodată pe săturate”, din moment ce familia sa avea în jur de 100 ha de pământ, după cum mărturiseşte una din surorile lui. Nu văd de ce ar fi căutat să-l impresioneze cu sărăcia sa pe Wurmbrand, minţind.De asemenea, Valeriu nicăieri nu spune că în tinereţe l-ar fi socotit pe Hristos„o legendă”, iar faptele bune le săvârşea nu ca „să-şi răscumpere greşelile”, ci pentru că aşa porunceşte Hristos şi pentru a-şi curăţa sufletul de patimi.Afirmaţia „nu întâlnisem în viaţa mea nici o persoană bună, credincioasă,iubitoare” iarăşi mi se pare îndoielnică, ţinând cont de exemplele de dragoste din casa părintească şi de spiritul de moralitate în care a fost crescut Valeriu.Un alt aspect la fel de ciudat este legat de „episcopul plin de bunătate” cu care Valeriu ar fi stat în celulă. Virgil Maxim sau Ianolide, care au fost în preajma lui Valeriu cât timp acesta a stat la Aiud, nu amintesc nimic în acest sens. La Piteşti erau doar studenţi, iar la Târgu Ocna ceilalţi deţinuţi nu amintesc de nici un episcop. De altfel, dacă episodul cu episcopul ar fi avut loc la Târgu Ocna, Wurmbrand ar fi trebuit să-l cunoască direct.Pe de altă parte însă, în cartea sa, pastorul nu uită să spună că, la rândul său, a cedat streptomicina trimisă de soţie altui bolnav. Numai că şi aici strecoară nişte inexactităţi. Wurmbrand povesteşte că s-a hotărât să dea streptomicina lui Ion Sultaniuc,care era grav bolnav. De menţionat că, înainte de acest episod, lui Sultaniuc familia îi trimisese streptomicină, dar nu a primit-o pentru că a refuzat să devină informator alofiţerului politic.Wurmbrand spune că Sultaniuc ar fi refuzat streptomicina oferită de el pentru
că venea de la un evreu şi Sultaniuc era atât de antisemit, încât refuza să fie salvat de un evreu. Din mărturiile supravieţuitorilor de la Târgu-Ocna, am aflat că lucrurile nu au statchiar aşa. Sultaniuc a refuzat să primească medicamentul de la Wurmbrand nu pentru căera antisemit, ci pentru că pastorul făcuse nişte afirmaţii care l-au deranjat. În discuţii, pastorul afirmase că toţi conducătorii de partide din perioada interbelică, inclusiv Corneliu Zelea Codreanu, erau cumpăraţi de comunişti, primind bani de la Internaţionala roşie comunistă. Sultaniuc, care avea un adevărat cult pentru Codreanu, a refuzat să mai stea devorbă cu pastorul care se dovedise fără caracter făcând astfel de afirmaţii absurde. Dealtfel, nu a fost singurul. Mai mulţi deţinuţi, deranjaţi de ceea ce pastorul susţinea despre legionari, răciseră relaţiile cu el. Refuzul ajutorului oferit de Wurmbrand nu avea deci drept cauză antisemitismul, ci atitudinea lipsită de tact a pastorului.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Urmariti si:
MARTURIA LUI MIHAI WURMBRAND,precum si dezmintirea data de acesta pe marginea acestor controverse legate de tatal sau(Richard Wurmbrand).Click aici:

http://www.richard-wurmbrand.ro/scandaluri-rw/s-a-convertit-wurmbrand-la-ortodoxie-marturia-fiului-sau-mihai/

5 păreri la “Relatia Wurmbrand – Gafencu (controverse ,opinii,marturii)

 1. Și atunci se mai merită: să urască românul …?
  ..sau să se lase ghidat de acele idealuri,grupări..-chiar de-or fi patriotice -,..dar care fac adversarul să aibă putere asupra ta,pt .simplul fapt că ajungi să urăști ?
  S-a întîmplat(că:se mai întîmplă) dar… s-a și învățat ceva ?
  Nu cunosc suficient de bine istoria M.Legionare pt. a mă ști
  pronunța..dacă a fost sau nu a fost ” o cacialma „,jucată
  din culise(iar informația lui Wurmbrand ,e insuficientă totuși..)
  Totuși politica e politică și le cam programează pe toate..Mai ales în ultima vreme.
  Oricum..viitorul sună sumbru.
  Un lucru e clar:românii nu trebuie să urască.Ura te face :și mai mic(..în fața norilor negri). Pe cînd..dragostea nu va pieri niciodată.

  Apreciază

  • Si „iubirea” iti ia mintile ca si ura. Trebuie cumpatare, ratiune, intelepciune. Cine sa le raspandeasca si cine sa le primeasca ? Framantarea este inutile. Vom merge ca vitele la abator. Nici sa „mugim” de teama nu mai avem putere. It’s over.

   Apreciază

 2. Dar daca era adevarat faptul ca legionarii erau finantati de comunisti si Wurmbrand stia ? Ce-i de mirare ?
  Daca toata tara era in mainile evreilor, bancile, comertul, industria, de unde bani la legionari sa cumpere uniforme, sa finanteze tabere, etc ? Românii erau saraci si asupriti de evrei(nu eu am decretat acest lucru), cum sa finanteze o miscare legionara ? Pe de alta parte cel ce finanta pe legionari nu le zicea ca prostul ca este bolsevic. Se dadea ca mare patriot. Iar evreii stiau asta, stiu si acum dar nu marturisesc. Singurul care a marturisit a fost se pare Wurmbrand. Si singurul care-l crede pe Wurmbrand se pare ca sunt eu. Nu ma intristez ca sunt singur si izolat in aceasta credinta.

  Apreciază

  • Și mie mi-a atras atenția această informație..numai că,apoi,e normal să te întrebi care ar fi fost interesul urmărit de Internaționala comunistă,în condițiile în care informația adusă de W. ar fi totuși reală? Unde e logica finanțării ?

   Apreciază

   • Logica sta intr-un vechi proverb indian parca(dar nu mai stiu sigur, l-am aflat de mult) : „Fa-l sa te urasca si vei avea putere asupra lui„. Probabil ca bolsevicii l-au stiut si de aceea au finantat infiintarea si dezvoltarea acestei organizatii criminale care a fost miscarea legionara. URSS dorea sa aiba motive sa urasca Romania, sa-i urasca pe romani, iar ura sa fie cat mai mare. Doreau un target. Si mai stiau ca ura intuneca mintile. Bolsevicii(sub acoperire de „patrioti” romani) faceau in o propaganda intensa cum ca comunistii confisca averile, casele, „baga” la comun femeile, (adica mamele, fiicele, surorile, sotiile), etc. Multi romani ignoranti au crezut aceste nazdravanii si au aderat la miscarea legionara. Noroc ca nu au fost multi si le-a fost usor bolsevicilor sa-i manipuleze si apoi cand le-a venit apa la moara sa-i extermine pe cei ce scapasera de prigoana carlista, antonesciane si din barbarul razboi mondial WW2. Si Internationala Bolsevica, bolsevicii au reusit si si-au atins scopul. Dovada cea mai vie este faptul ca un popor bland si prost ca oile(vezi Miorita) ca o „turma” pastorita de credinta, a fost si este acuzat de cele mai groaznice fapte ale holocaustului. Si va fi acuzat inca 2000 de ani de acum in colo pana cand neamul romanesc se va imprastia sau va disparea ca nu va mai ramane urma din el. Din pacate, clerul ortodox(o patura culta a neamului romanesc ?) in loc sa lumineze poporul cu faptul ca legionarismul este o cacialma, l-a incurajat pe acel drum. Multi romani au fost prostiti de idealurile false legionare, formatorii de opinie legionari au facut treaba buna(Mircea Eliade si altii ca el care dupa ce au aruncat samanta raului au fugit in America sau in Spania). Romanii nu sunt un popor prea istet, fiind repede manipulabil pentru ca de mii de ani a fost invatat pentru „a crede si a nu cerceta”. Asa l-au manipulat si cu promisiunea unei vieti bune dupa 1989. Se crede istet, dar nu este. Are un fel de smecherie, pastrata de-a lungul secolelor si mileniilor, pentru a scapa cu viata din navalirile barbarilor tirani pe acest pamant romanesc pe care am auzit ca din 2014 va fi scos la vanzare la straini de USL-ul Dlui Ion Iliescu. De soarta lui cruda, neamul romanesc a tot fost obligat sa trudeasca pe ogoare, in mine, pe mare, pe munte. N-a avut privilegiul ca altii sa se instruiasca, sa se cultive, sa se civilizeze. Bestiile de sefi legionari le-au promis o viata mai buna si i-au pacalit. Si pe mine m-au pacalit bolsevicii cu societatea lor socialista, ca si pe alti 4 milioane de romani fraieri(si eu printre ei) care au devenit membrii PCR. Eram asa increzator ca m-am inscris in PCR. Si eu, un prost ca toti ceilalti romani creduli.
    Sesizati, eu ma includ in patura romanilor prosti. Daca ceilalti romani se considera destepti si eu raman singurul prost, nu-i bai. Nu mi-e rusine sa-mi recunosc prostia si nevolnicia.
    PS. Initial am fost convins, pana in 1989, ca miscarea legionara era de sorginte nazista nicidecum romaneasca. Dar vazand ca miscarea legionara incearca sa se resusciteze dupa 1989, ea sau altii incearca s-o resusciteze, mi-am dat seama ca miscarea legionara nu putea sa fie de sorginte nazista pentru ca nazismul fusese eradicat in 1945. Si atunci care este factorul comun, liantul care face sa dispara si sa apara miscarea legionara ? Acest „liant” este NKVD-ul, KGB-ul, FSB-ul, de fiecare data aceeasi Marie dar cu alta palarie. Daca nu-i asa si bolsevicii sunt niste mielusei si niste sfinti ca si temutele instrumente de opresiune mai sus mentionate, imi cer scuzele de rigoare.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s